ورود شیطان به بهشت

image: 
مگر وقتی شیطان به آدم سجده نکرد، خدا او را از بهشت بیرون نکرد؟ پس چطور توانسته دوباره وارد بهشت بشود و آدم و حوا را گول بزند؟ شیطان از قرب الهی اخراج شد، آن بارگاه بالاتر از مکانی به نام بهشت می باشد، بعلاوه اینکه بهشتی که حضرت آدم و حوا علیهما السلام در آن زندگی می کردند بهشت موعود نبوده است . به همین دلیل هم حضرت آدم علیه السلام می توانست از آنجا بیرون بیاید و هم شیطان می توانست وارد آن بشود. نکته : پیرامون بهشتی که آدم علیه السلام در آن زندگی میکرد چند قول وجود دارد : 1- بهشت برزخی (قول علامه طباطبایی(ره) در تفسیر المیزان ) 2- یکي از باغ هاي پرنعمت و روح افزاي منطقه اي سرسبز از زمين.(قول آیة الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه( 3- آنچه مورد اتفاق همه است این است که آن بهشت موعود در برابر جهنم نبوده است
موضوع: