راه زیاد شدن محبت اهل البیت

image: 

پرسش:

چه كار كنم محبّت اهل بیت در دلم بیشتر شود؟

پاسخ:

راه‌های متعددی جهت ایجاد محبت اهل بیت(ع) وجود دارد، از جمله:
۱.معرفت اهل بیت:
 در سایه معرفت امام به كمالات و ویژگیهای او بیش‌تر واقف می‌گردیم. شناخت، شیفتگی و محبت نسبت به اهل بیت(ع) را در پی دارد. امام صادق(ع) میفرماید: امام دلیل و راهنمای آشكار است كه بین خدا و خلقش قرار گرفته، پس هر كس او را شناخت، مؤمن می‌گردد و هر كه او را انكار كرد كافر می‌گردد.» (1) مؤمن بودن، فرع بر شناخت امام است. از طرفی ایمان، عین حب و بغض است. امام محمد باقر(ع) میفرماید:«اَلایمانُ حُبٌّ و بُغْضٌ؛ ایمان حب و بغض است». (2) حب به تمامی خوبیها و كمالات و بغض از همه بدیها، كژیها... در پرتو شناخت و معرفت ایمان حاصل می‌شود. ایمان هم جز حب و بغض نیست. 

۲. اطاعت از اهل بیت: 
اگر كسی شناخت لازم و كافی به اهل بیت پیدا كرد، اطاعت از آنان را بر خود لازم میداند؛ ولی گاهی شناخت در آن حد بالا نیست. در این صورت چه بسا نسبت به اوامر آنان نافرمانی شود. عصیان هم به هر اندازه باشد، به همان اندازه كدورت و بغض میآورد. كدورت و بغض هم، ضد صفا و محبت است. پس هر اندازه نسبت به مسائل دینی و سفارشات اهل بیت کوتاهی شود، به همان اندازه بغض و كدورت نسبت به آنان در دل ایجاد می‌شود. برعكس هر اندازه  اوامر آنان اطاعت شود، به همان اندازه حب و صفا به ایشان دل را فرا میگیرد. 

 ۳. تولی و تبری: 
هرچه انسان نسبت به دوستان خدا و اهل بیت اهل صفا و محبت باشد و از دشمنانشان بیزاری بجوید، محبت الهی و محبت اهل بیت در دلش بیشتر می‌شود. 

۴. زیارت ائمه معصومین
زیارت ائمه معصومین از دور و نزدیك و خواندن ادعیه و زیارت نامه‌ها موجب ایجاد محبت می‌گردد. یكی از زیارات معروف، زیارت جامعه كبیره است. در آن فضایل و كمالات انسان‌های كامل و خلفای برجسته الهی یعنی ائمه اطهار بیان شده است.

۵. تقوای الهی و دوری از گناه: 
به سبب تقوی و ترك معاصی و پرهیز از گناهان، قلب و روح انسان قابلیت پذیرش علم و معرفت الهی و ائمه اطهار(ع) - كه بزرگ‌ترین آیات و تجلیات خداوندند - پیدا می‌كند. قلب و دل جایگاه خداوند و اولیا می‌گردد. ائمه و همه خوبان عالم هر چه دارند، از خدا دارند. هر خوبی و كمال و جذبه‌ای كه دارند، خدا به آنان عنایت كرده است. عشق حقیقی و بنیادین نسبت به ائمه، در گروی عشق به خدا حاصل می‌شود. برای اینكه عشق خداوند در دل مؤمن جای گیرد، باید دل را از غیر خدا و از همه اغیار پاك نمود. باید هر چه غیر خداست، از دل بیرون كرد تا در آن قلب كه خانه و حرم خداست، محبت خدا و ائمه و اولیای او اوج گیرد.

پی نوشت‌ها:
۱. علامه مجلسی، بحار الأنوار، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ناشر اسلامیه، ج۲۳، ص۸۸.
2. همان، ج۷۵، ص۱۷۵.

موضوع: