تاریخ

سیره اخلاقی امام سجاد (ع) را ذکر کنید؟

پـیـشـواى چـهـارم، انـسانى کامل و برگزیده حق و در همه جهات اخلاقى، عبادى و علمى به اوج کـمـال رسـیـده و نمونه مجسم و عینى قرآن و رسول خدا(صلی الله علیه و اله) بود. در دوران سیاه...

پانتئیسم و الوهیت درخت

پرسش: در ماجرای بعثت حضرت موسی علیه السلام درخت به او گفت "من خدا هستم". آیا این نشانه همه خدایی(پانتئیسم) یا وحدت وجود عرفانی نیست؟  پاسخ: ماجرای برگزیدگی حضرت...

ازدواج امام حسین ( علیه السلام ) و شهربانو

پرسش: چرا امام حسین(علیه السلام )بعد از حمله به ایران با شهربانو ازدواج كرد آیا هدف ایشان جلب حمایت ایرانیان بوده است؟ پاسخ: درباره ازدواج شهربانو با امام حسین(علیه...

مجادله حضرت ابراهیم ( علیه السلام ) با فرشتگان

پرسش: چرا حضرت ابراهیم ( علیه السلام ) با فرشتگان درباره مجازات قوم لوط مجادله می‌کند؟ مگر ایشان نمی‌دانست فرشتگان مامور خدا هستند و به اختیار خودشان کاری انجام نمی‌دهند؟...

مادرامام سجاد ( علیه السلام ) ایرانی بود ؟

پرسش: آیا مادر امام سجاد (علیه‌السلام)، یک ایرانی و شاهزاده است؟ پاسخ: دربارۀ مادر امام سجاد (علیه‌السلام)، چند نکته محل بحث است: 1-    نام او چه بوده...

خلیفه دوم واسطه ازدواج امام حسین ( علیه السلام )

پرسش: در پاسخ به مطلبی که مولوی گرگیج مطرح کرده است، درباره مادر امام سجاد (علیه‌السلام) چه پاسخی می‌دهید؟ پاسخ: در ابتدای این بخش بیان این مطلب لازم است که مولوی گرگیج...

نویسنده صحیفه سجادیه کیست ؟

پرسش: صحیفۀ سجادیه توسط خود امام سجاد(علیه السلام) نوشته شده یا شخص دیگری آن را جمع آوری کرده است؟      پاسخ: صحیفۀ سجادیه از کتاب‌های مشهور و معروف...

ریشه لقب باب الحوائج

پرسش: چرا به حضرت ابوالفضل(علیه السلام) باب الحوائج می‌گویند؟ پاسخ: باب به معنای در و حوائج جمع حاجت است. باب الحوائج یعنی در حاجت‌ها؛ یعنی هر كه حاجتی دارد، می‌تواند از این...