آيا غسل جنابت در ماه رمضان وقت معيني دارد، در ماه هاي ديگر چطور؟

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی
پاسخ: 
پرسش: آيا غسل جنابت در ماه رمضان وقت معيني دارد، در ماه هاي ديگر چطور؟ پاسخ: با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛ اگر شخص جنب عمداً تا صبح غسل نكند، بنابر احتياط واجب روزه‏اش باطل است، ولى اگر توانايى برغسل ندارد يا وقت تنگ است، تيمّم نمايد،(1) باطل شدن روزه به خاطر بقا بر جنابت مخصوص روزه ماه رمضان و قضاى آن است و در روزه‏هاى ديگر موجب بطلان نمى‏شود.(2) هرگاه روزه‏دار در روز محتلم شود، بهتر است فوراً غسل كند امّا اگر نكند، براى روزه‏اش اشكالى ندارد.(3) ولي اگر قبل از نماز ظهر و عصر باشد، بايد براي نماز ظهر و عصر غسل كند. پي نوشت ها : 1. آيت الله مکارم,توضيح المسائل ,م 1371 . 2. همان, م1372 . 3. همان, م1380 .