اگر کسي بيماري قندي داشته باشد آيا روزه بر او واجب است؟

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی
پاسخ: 
پرسش:اگر کسي بيماري قندي داشته باشد آيا روزه بر او واجب است؟ پاسخ: پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز اگر دکتر متخصص بگويد روزه براي تو ضرر دارد و از گفته دکتر ترس ضرر برايت پيدا شود، يعني بترسي که اگر روزه بگيري ، برايت ضرر داشته باشد ، نبايد روزه بگيري . يعني در اين صورت روزه گرفتن براي شما جايز نيست و اگر بگيري، روزه باطل است.(1) فتواي آيت الله خامنه اي نيز چنين است. پي نوشت: 1. امام خميني,استفتائات,ج1,س40از احکام روزه.