نمیدانم،کمکم کنید

سلام
من پارسال به صحت طلاقم شک کردم حدوداً 10 مورد شک که هر کدام را حداقل 2 بار زنگ به دفتر مقام رهبری و استفتاء کتبی از اینترنت یکی یکی رد میکردم گفتند مشکلی ندارد در این حین کلا به تقلیدم شک کردم که بدون تحقیق بوده شروع کردم به تحقیق بماند که چه بلایی سرم آمد رفتم سراغ آقای مکارم شیرازی و تمام آن شکهای طلاق و شک در مورد پذیرش توبه بابت گذشته را تلفنی و اینترنتی از دفتر ایشان پرسیدم گفتند مشکلی نیست باز به تقلیدم شک کردم و تمام این سوالها را از دفتر و سایت آقای وحید خراسانی پرسیدم همه گفتند درست است فقط یک مورد استفتاء اینترنتی گفتند طلاق باطل است باز دیوانه شدم اینبار گفتند اعلم آقای سیستانی است و تقلیدم را به ایشان بر گرداندم و باز تمام سوالها را حداقل هر سوال 2 نفر و حداکثر 6 بار دفتر قم و مشهد پرسیدم گفتند مشکلی نیست اوضاع روحی و جسمیم بهم ریخت و همسرم(همسر فعلیم که بعد طلاق با ایشان ازدواج کرده ام) مرا دکتراعصاب و روان بردند 7 تا قرص روزی به من دادند که فقط میخوابیدم کمی آرام شدم ولی از زندگی ساقط شده بودم قرصها را قطع کردم دوباره شروع به استفتاء گرفتن (شکهای جدید در باب طلاقم) کردم تا 3 بار این دکتر رفتنها و قرص خوردن و قطع کردن ادامه داشت تا 1 ماه پیش که باز قرص را به خاطر خواب زیاد قطع کردم و دوباره چند روز است استفتاء گرفتنها شروع شده زنگ میزنم هر سوال 2 تا 3 نفر(مشهد قسمت خانمها ،بعد قسمت آقایان بعد قم) از دفتر آقای سیستانی میپرسم، نمیدانم من واقعا وسواس شده ام؟ قبول ندارم وسواس دارم میگویند اعتنا به فکر هایت نکن ولی من قبول ندارم فکر هایم وسواسی است؟ فکر میکنم مرا دیگر خدا دوست ندارد هر کاری کنم من جهنمی هستم؟طلاقم باطل بوده و الان به همسر فعلیم حرام هستم و زنا کارم ودیگر بخششی برایم نیست؟خانوم آخری از دفتر آقای سیستانی گفت اینبار در زندگیت سر افکارت شکست دوباره بخوری نمیتوانی قد اعلم کنی،آیا من به نظر آقای سیستانی وسواس دارم؟واقعا باید به فکر هایم اعتنا نکنم؟حتی در اینکه وسواس دارم شک دارم کمکم کنید من وسواسی هستم یا نه؟البته نمازی بدون شک نمیخوانم ، در وضو هم زیاد شک میکنم و غسلم بسیار سخت راضی میشوم، ولی باز شک دارم که وسواس در صحت طلاقم دارم،آخر تو را به خدا من وسواسی حساب میشوم؟و اگر به فکرهایم حتی ظن به صحیح بودنشان دارم بی تفاوت باشم ذمه ام نزد خداوند خالی است یا نه؟ آخرین شکم این بود که روزی که ما رفتیم برای طلاق شاهد نداشتیم دفتر یار گفت از شاهدهای پولی جلو دادگستری بیاورید (در شهر ارومیه)شوهرم از اتاق عریضه نویسان 4 مرد برای شاهد بودن آورد که در حضور و استماع آنان خطبه طلاق خوانده شد بعد عده، من مجددا با آقای دیگری ازدواج کردم بعد 3 سال فهمیدم باید شاهدها عادل بودنشان را میدانستیم از دفتر آقای خامنه ای پرسیدم گفتند مشکلی نیست شک در عدالت ضرری نمیزند از دفتر آقای مکارم همین جواب را دادند از دفتر آقای وحید خراسانی(اصفهان و مشهدو قم) استفتاء تلفنی 4 نفر گفتند درست است استفتاء اینترنتی گفتند باطل است تقلیدم الان آقای سیستانی است که 6 نفر مشهد و قم گفتند طلاق و ازدواج مجددا صحیح است ولی الان شک کر ده ام نکند شاهدها مسیحی یا سنی یا یهودی یا اصلا مرتد بو ده اند زنگ زدم گفتند اعتنا نکن ولی دارم دیوانه میشوم کمکم کنید من وسواس دارم یا شک هایم درست است؟دارم دیوانه میشوم کمکم کنید .

اضافه کردن دیدگاه جدید