اعجازعلمی قران

باسلام.دانشجوهستم وبرای یافتن جواب سوالم خیلی این در و اون درزدم.باخواندن ایه ای ازقران مطلبی به ذهنم رسیدکه فکرمیکنم بکر باشد.خواهشمندم تمام تلاشتان رابرای پاسخگویی به کارببرید.اعراف179برای قلوب ضمیرمونث"ها"اورده.درعربی برای اعضای زوج بدن مثل گوش ودست،ضمیرمونث میاوریم.ایا1400سال پیش که امکان دیدن قلب به شکل الان نبوده یاممکن نبوده،قران ازاین حقیقت دوتایی بودن شکل قلب پرده برمیدارد؟
همانطورکه گفته میشودبطن ودهلیز راست وچپ،پس قلب ازاعضای زوج بدن است.

اضافه کردن دیدگاه جدید