استفاده از اینترنت سازمان

من عضو فعال هلال احمر هستم و با یکی از کارمندای اونجا دوستم .امروز رفته بودم پیشش گفت بشین با کامپیتر کار کن من برم بیرون و بیام.بهش گفتم اگه از اینترنت استفاده کنم ودانلود کنم اشکال نداره گفت: نه.منم همین کارو کردم. می خواستم بدونم با اینکه ازش اجازه گرفتم و از اینترنت سازمان استفاده کردم. کارم شرعی بوده یا نه؟اگه نبوده الان باید چکار کنم ؟آیا اجازه از کارمند کفایت میکنه؟آیا میتونم از اون دانلودها استفاده کنم؟خواهش می کنم جواب بدید.