شهرسالم

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

از دید گاه اسلام وقران مشخصات شهر سالم و با نشاط چیست

پاسخ: 
اگر چه در اسلام شايد عنواني به نام شهر سالم و با نشاط نداشته باشيم، اما به يقين مقصود از شهر سالم، اجتماع سالم و مدنيت همراه با حاكميت اخلاق و دين است كه شرع مقدس به اين مقوله نيك پرداخته است. توضيح اين كه آرمان شهر اسلام، شهر يا اجتماعي است كه مردمانش در كنار هم به زيبايي و لطف زندگي كنند و در مسابقه اخلاق و رعايت حقوق و رسيدن به نيكي ها از هم سبقت بگيرند. اين آيه قرآن است: "... لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في‏ ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ (1) ما براى هر كدام از شما، آيين و طريقه روشنى قرار داديم و اگر خدا مى‏خواست، همه شما را امت واحدى قرار مى‏داد، ولى خدا مى‏خواهد شما را در آنچه به شما بخشيده بيازمايد (و استعدادهاى مختلف شما را پرورش دهد). پس در نيكي ها بر يكديگر سبقت جوييد! بازگشت همه شما، به سوى خداست. سپس از آنچه در آن اختلاف مى‏كرديد به شما خبر خواهد داد. و نيز اين آيه شريفه قرآن است: "يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ"(2) اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره‏ها و قبيله‏ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد (اينها ملاك امتياز نيست،) گرامى‏ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست خداوند دانا و آگاه است. اگر كمي به معناي آيه دقت شود اين نكته به دست مي آيد كه علاوه بر اين كه مقصود اصلي آيه معرفي"تقوا" است كه ملاك برتري انسان ها نسبت به هم است، نكته مهم ديگري هم وجود دارد كه خداي متعال انسان ها را با تفاوت هاي فراوان جنسي و قبيله اي و ....آفريد تا دور هم جمع شده با قبول همين تفاوت ها با هم زندگي كنند و در فرايند مسير زندگي، يكديگر را بشناسند و معلوم است كه چنين شناختي جز به تشكيل شهرها و اجتماعات وسيع امكان پذير نيست. دنيايي از معنا و مقصود در كلمه " لِتَعارَفُوا" نهفته است كه مقصود محوري آن، هم زيستي مسالمت آميز همراه با رعايت قواعد اخلاقي و احترام متقابل است. اين همان نكته اي است كه اسلام آن را مي خواهد. علاوه، بخش عمده اي از قوانين الهي در باره وظايف اجتماعي افراد نسبت به يكديگر در اجتماعي كه مجبور به زندگي با هم هستند به پيامبران ابلاغ شده است كه از آن ميان مي توان به اموري چون رعايت احترام به هم نوع، پرهيز از غيبت و دروغ و تهمت،جلوگيري از ظلم و حمايت از مظلوم، رسيدگي به يتيم و مسكين و فقير،احترام فرزند به پدر و مادر، گسترش عدالت و برخورداي همه مردم از امكانات اجتماعي و...اشاره كرد كه در لا به لاي آيات الهي از اين دست آيات فراوان به چشم مي خورد كه بازگو كردن همه آياتي كه بتواند شاهد مثال براي جواب باشد، از حد پاسخ گويي افزون مي شود، اما به لطف الهي آن آيات به اندازه اي شهرت دارد كه ذهن قرآن آموخته، خود به خود آن را مي يابد. پي نوشت ها: 1. سوره مائده، آيه 48. 2. سوره حجرات، آيه 13.