احادیث سلیم بن قیس

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

باسلام.وقتی کتاب سلیم بن قیس را مشاهده می کردم نزدیک چهارده حدیث بود که به دوازده امام اشاره میشد واین نکته که امامان وارث علم نبوی هستند وحق با آنان وآنان باحق اند وآیات درشان مولاامیرالمومنین درشان دوازده امام هم هست دراین کتاب آمده است.تاییداین کتاب دربین شیعیان متواتراست وهمه درآن متفق القولند همان طورکه علامه مجلسی اشاره کرده اند دربحارالانوار.آیا این کتاب واحادیث سلیم نزد اهل سنت هم اعتباری دارد؟آیاازعلمای اهل سنت درکتبشان هست که احادیث سلیم راست است واو احادیثش درست است واسنادکتاب اومعتبراست؟اگراین باشد بهترین احتجاج مادرمقابل اهل سنت خواهدبود.باتشکر

پاسخ: 
كتب حديثي و روايي شيعه نزد علماي اهل سنت معتبر نيست، و اگر چنين بود كه ديگر اختلافي بين شيعه و سني وجود نداشت. اهل سنت كتب حديثي و تاريخي و تفسيري بزرگان خودشان را معتبر مي دانند كه مهمترين كتب حديثي آنان صحاح سته مانند صحيح بخاري، صحيح مسلم، سنن ابي داود، سنن ترمذي، سنن ابن ماجه و سنن نسائي است. البته در بعضي كتب تاريخي يا تفسيري يا حديثي اهل سنت درباره فضائل علي بن ابيطالب يا حضرت زهرا(ع) رواياتي ذكر شده است يا در تفسير برخي آيات در شان علي بن ابيطالب فضائلي براي آن حضرت ذكر شده است. اما همواره ايشان را خليفه چهارم بعد از رسول خدا(ص) مي دانند و فرزندان ايشان را امام و جانشين پيامبر اكرم(ص) نمي دانند. بنابراين احاديث درباره فضيلت دوازده امام(ع) و ذكر اينكه اينان جانشينان پيامبر اكرم(ص) هستند از نظر اهل سنت مردود است و آنها چنين كتابهايي را معتبر نمي دانند. اما در كتب اهل سنت هم خيلي از مطالب درباره مكتب حقه شيعه است، كه در همين كتاب سليم بن قيس هم آمده و آنها نيز در كتب معتبر و دست اولشان نقل كرده اند مثل حمله به خانه حضرت زهرا(ع) و آتش زدن خانه ايشان، افتراق امت رسول خدا(ص) به 73 فرقه و اينكه تنها يك فرقه اهل نجات است، بدعت هاي عمر و ابوبكر، فضايل امير المومنين و حضرت زهرا(ع)، شان نزول برخي آيات كه درباره حضرت علي و حضرت زهرا(ع) و فرندانشان بيان شده و.... خلاصه آن كه اهل تسنن دو راه دارند يا اين كه با جرات اقرار كنند كه حتي كتابهاي دست اولشان هم قابل اعتماد نيست و يا اين كه خيلي از مطالب كتاب سليم را بايد بپذيرند. براط اطلاعات بيشتر راجع به شبهات اهل تسنن حتما با سايت وليعصر زير نظر آيت الله حسيني قزويني و كتابها و سايت آيت الله سيد علي ميلاني مانوس باشيد.