فالبحر بحر علی ما کان فی قدم

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

با سلام

ترجمه ی عبارت زیر را بفرمائید :

فالبحر بحر علی ما کان فی قدم *** ان الحوادث امواج و انهار *** لا یعجبک اشکال تشاکلها *** عمن تشکل فیها فهی استار

پاسخ: 
پرسشگر محترم شعر را بايد كساني كه با ادبيات جديد عرب و با ديوان هاي شعراي عرب آشنايي دارند، ترجمه و توضيح دهند و اطلاعات ما در اين زمينه كافي نيست و از اجابت تقاضاي شما معذوريم.