فالبحر بحر علی ما کان فی قدم

با سلام

ترجمه ی عبارت زیر را بفرمائید :

فالبحر بحر علی ما کان فی قدم *** ان الحوادث امواج و انهار *** لا یعجبک اشکال تشاکلها *** عمن تشکل فیها فهی استار

اضافه کردن دیدگاه جدید