چرا سایت باز نمیشه؟؟؟؟؟

اتاق چت گفتگوی دینی باز نمیشه چرا؟؟؟؟یه کم درسترسی رو اسون کنید یه سر تو چت های غیر دینی بزنید راحت باز میشن همین پیچیده شدن کار خیلی هارو دل سرد میکنه یا شماره تلفن گویا بزارید تا همیشه در دسترس باشه وقتی پای اینترنت هستیم مشکل با یه تلفن حل بشه ممنون