هم جنس گرایی

چرا در اسلام رابطه ی جنسی بین دو پسر حرام است؟
و هم چنین اونا رو سنگسار میکنن؟ آیا این مجازات بیش از حد سنگین نیست؟
من خودم احساسات هم جنس گرایانه ای در خودم احساس می کنم ولی تا حالا با کسی چنین رابطه ای نداشتم.(رابطه جنسی)
احساس شهوت نسبت به پسرا می کنم.احساس شدیدا عاطفی ولی همه اینها رو نسبت به دخترا خیلی ضعیف تر از دیگران دارم.
من باید چکار بکنم؟ گاها احساس می کنم عاشق یه پسر دیگه شدم.