آرزوي مرگ داشتن

باسلام
من به دلايل مختلف از جمله فساد رو به ازدياد جامعه بداخلاقي و خانواده اي كه دائم آزار م مي دهندوهمسربدحجاب آرزوي مرگ دارم و درنماز وسايرعباداتم اين خواسته را از خداوند درخواست مي نمايم آيا اين دعا و درخواست مرگ و ملحق شدن به پدرم كه اوهم بسيارازاين خانواده آزرده بود و بالاخره دق مرگ شد عمل ناشايستي است