امام زمان (ع)

سلام علیکم. پس با توجه به نوشته های شما میتوان نتیجه گرفت که دجال و نابودی همه ی ادمهای بد و بی دین هنگام ظهور الکی است پس وقتی امام ظهور میکنند همه زنده اند و کسی نابود نمیشود یعنی زمین باز شود و ادمهای بد بروند در ان و ادمهای خوب باقی بمانند. درست است؟