امام زمان (ع)

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

سلام علیکم. پس با توجه به نوشته های شما میتوان نتیجه گرفت که دجال و نابودی همه ی ادمهای بد و بی دین هنگام ظهور الکی است پس وقتی امام ظهور میکنند همه زنده اند و کسی نابود نمیشود یعنی زمین باز شود و ادمهای بد بروند در ان و ادمهای خوب باقی بمانند. درست است؟

پاسخ: 
آنچه در پاسخ پيشين خدمتتان ارائه گشت اين بود كه امام زمان (عج) در آغاز ظهور و آن گاه كه يارانش گرداگرد حضرت حلقه زنند، امام دعوت خود را شروع خواهد نمود. اگر در فرآيند آن موانعي قرار مي‌گيرد و حضرت ناگزير شود موانع را از مسير راه بردارد،‌ به جنگ با دشمنان مي‌پردازد. در پاسخ گذشته سخن از نفي كلي جنگ نبود. بلكه بيان شد: امام پس از هدايتگري و مقامت گروه هايي، از ايمان آرودن و پيوستن به آن حضرت با آنان وارد جنگ مي شود. آن حضرت با سه گروه درگيري و جنگ خواهند داشت. 1. راحت طلبان، 2. جمود انديشان،3. كافران، منافقان و مستكبران. در باره دجال چنانچه بپذيرم كه او يك شخص است نه يك جريان او نيز زير مجموعه كافران و مستكبران قرار مي گيرد و امام(عج) در پايان با او به جنگ وارد مي شود. براي آگاهي بيشتر مجله حوزه شماره 70و71 را مطالعه نماييد.