تناسخ

دختری هستم 17 ساله چندسالی است که اعتقادات خود را از دست داده ام و به تناسخ روی آورده ام از این موضوع رنج میبرم شب ها کابوس میبینم و هرروز گریه میکنم من از زندگی خود راضی هستم و دوست ندارم بعد از مرگ آدم جدیدی بشوم خواهش میکنم راهنمایی ام کنید