ناظر بودن.

سلام علیکم خدا قوت. از چند روحانی شنیدم که شهدا و امامان و پیامبران هرلحظه ی مارا میبینند و بر اعمال ما ناظر هستند ایا این درست است ؟ اگر درست است که انها در بهشت قصه ی ما را میخورند و همیشه نگران اعمال ما هستند پس چرا میگویند بهشت جای غم و ناراحتی نیست ؟ ایا اگر ما بخواهیم با ما باشند و هر لحظه ناظر اعمال ما باشند مزاحم انها نشده ایم و انها را اذیت نکرده ایم؟ ممنون از زحمات شما.