درتصمیم گیری عجولم-چه کنم؟

به نام خدا
سلام. درتصمیم گیری عجول هستم. می دانم که در زمانهای خستگی یا ناراحتی نباید تصمیم گیری کنم، ولی این کار را کردم و کارم را هم به نوعی بخاطر همین تصمیم گیری عجولانه از دست دادم.
لطفاً آیه یا حدیثی ذکر بفرمائید تا حفظ کنم و انشاء الله ملکه ذهن و سرلوحه ی زندگی وکارم باشد.
با تشکر