پاسخ شبهه

باسلام وعرض ادبخدمت شما عزیزان بزرگوار
چندی است یکی از آشنایان سوالی را که ناشی از شبهاتی است که وهابیون در شبکه های تلویزیونی وماهواره ای خود منتشر نموده اندازبنده نموده هرچند حقیر در حد توان پاسخ آن را داده ام اما ایشان قانع نشده وبر گفتار وشبهات خود اصرار می ورزند ازشما عزیزان درخواست دارم جواب این سوالات را بازبانی ساده ومنطقی برایم ارسال تا پاسخ دندان شکنی به این گمراهان داده شود هر چندمیدانم حتما بعد از شنیدن آن پاسخ باسوالی دیگر از طرف اینگونه افراد روبرو خواهیم شد
1 )باتوجه به این نکته که یکی از وظایف یک مسلمان نوشتن وصییت نامه میباشد بفرمایید چرا پیامبر اکرم(ص) وصییت نامه ننوشته اند ودر آن وظایف .شبهات مسایل خلافت .امامت .فدک .و....بسیاری دیگر از مواردی که در حال حاضر از موارد اختلافی بین شیعه وسنی میباشد را در آن بصورت شفاف و واضح عنوان نکرده اند
بنا براین مسایلی که شیعه از آن دفاع یا عنوان می کند مانند(دستور پیامبر در آخرین لحظات عمرشان مبنی برآوردن قلم وکاغذ /مسله فدک وغدیر واحکام شیعی و....وجود خارجی نداشته ویا ساخته ذهن آنان میباشد