حکم طلای پیدا شده

با سلام بنده حدود 12 سال پیش فطعه طلایی پیدا کردم که محلی که طلا را پیدا کردم با منطقه ی محل سکونتم فاصله ی زیادی داشت و بدلیل سن کم و نداشتن اطلاع کافی در این مورد سعی در پیدا کردن صاحبش نکردم حال تکلیف من چیست ؟