جایگاه

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

با سلام و خسته نباشید:
شما در سوال قبل فرمودید جایگاه مسلمان متدین نسبت به سایر پیروان بالاتر است انوقت از چه لحاظ چون در بهشت درجه هو از نظر مادی و معنوی است و هم از نظر در اختیار داشتن نعمتهای ان منظور شما از بالاتر بودن جایگاه هردوی ان است و یا فقط یکی از انها؟
ممنونم.موفق باشید.

پاسخ: 
بديهي است كه اين برتري همه جانبه است يعني مسلمان مومن در همه مراتب بالاتر است چه در برخورداري از نعمات جسماني و چه در برخورداري از نعمات معنوي آخرت.