سوالات روز قیامت

درود بر شما
1.خیلی می ترسم از سوال هایی که در قیامت میپرسند. چه کار کنم که پاسخ هایی که من میدهم مورد رضای خداوند باشد و باید در این دنیا چه کار کنم تا بتوان پاسخ مفید به آن سوالات داد.از شما میخام چند پرسش که در قیامت می پرسن رو برام بگید و را ههای عمل به اونها رو هم همینطور
2.