قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم
آیا اینکه قرآن برای هدایت بشریت فرستاده شده است ولی کسانی که مثلا در جزایر دور افتاده ی آفریقا زندگی می کنند ازآن بر خوردار نباشند ظلم نیست؟ واینکه چرا خداوند دین اسلام را به آنها نرسانده است،درحالی که حق وسعادت درآن است؟ودیگر اینکه خداوند چگونه با آنها برخورد خواهد کرد؟