جنگ بدر

بسمه تعالي؛ با عرض سلام؛ آيا همانطور که در فيلم محمد رسول الله صلوات الله عليه نشان مي دهد در جنگ بدر مسلمانان به دستور پيامبر صلوات الله آب چاهها را بر دشمنان بستند ؟