دودلی

واقعا ممنونم از شما ک راهنماییم کردین.
من باید اینو اضافه کنم ک منو نامزدم هنوز ب عقد رسمی در نیومدیم در حد فامیل و خانواده ها هست ک همو میشناسیم و در آینده نچندان دور عقد میشویم.
منو نامزدم خیلی همو دوس داریم.
این توضیحات شما یعنی اینکه ب او اعتماد کنمو گذشتشو فراموش کنم؟به این دیگه فک نکنم ک با کسه پاکی نیستمو برم دنبال کسی دیگه؟آخه من از حاج آقایی سوال کردم و ایشون گفت مطمئنن دنبال دختری باشی ک بدونی پاکه بهتره...
ولی شما طور دیگه ای راهنمایمم کردید.و واقعا همون طورم ک گفتید دچار بدبینی شدم و راجب ب نامزدم بد فک میکنم.اینم بگم ک تو این ی سال واقعا بهترین برام بود...
با این اوضاع میشه راهنماییم کنید ک تصمیم قطعیم چی باشه.انتخاب همچین کسی درسته.یعنی شکی ب گذشتش نکنم...
واقعا سپاس گذارم ازتون.دست بوستونم.مچکرم

اضافه کردن دیدگاه جدید