آیات موضوعی

با سلام وعرض خداقوت لطفا ایات مربوط به غیبت ،خرافه ،دروغ وتمسخر رادر کل قران کریم همراه با ادرس برایم بیان کنید ممنون اجرتان با باری تعالی