پرسش

با سلام و احترام
خواهشمندم به این سوال بنده که در حوزه تاریخ اسلام است پاسخ دقیق و کامل بدهید که
می خواستم در مورد تاریخ تولد و زندگی و خدماتی که فرد زیر به حکومت زبیریان و مروانیان کرد و نیز تاریخ و نحوه مرگ فرد زیر اطلاعاتی کافی بدهید؟
مهلب بن ابی صفره ازدی سردار معروف حکومت زبیریان و مروانیان
با تشکر از شما