پیامبران

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

می خاستم سال حدودیه تولد حضرت آدم را بدانم و در کجا به دنیا آمده؟
محاسبات من با عقل جور در نمی اید چون میگویند حضرت آدم قدی برابر 8 متر را دارا بوده و سال تولدش هم به 9000 ق.م بوده در صورتی که آلان دانشمندان جسدهایی با همان قدمت می یابند ولی نهایتا قد آنها به 3 متر می رسد. یا متراژ قدش اشتباه است یا قدمتش. لطفا اگر ممکن است این موضوع را مشخص کنید.

پاسخ: 
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی مطالبي كه در مورد قد حضرت آدم و فرزندان ايشان مشهور است واقعيت ندارد و در منابع ديني معتبر هم اشاره اي به اين امر نشده، در نتيجه مي توان نتيجه گرفت كه آن بزرگوار و فرزندان ايشان نيز اندام متوسط و تقريبا مشابه انسان هاي كنوني داشتند، هرچند وجود برخي تفاوت هاي جسمي بعد از اين قرون متمادي امري طبيعي و عادي است. البته به نظر مي رسد پاره اي از آن گونه تصورات، نتيجه وجود قبرهاي برخي از انبياء در مناطق مختلف جهان است كه متراژي بسيار بلند دارد (1)، اما گويا بزرگ ساختن قبرها در برخي مناطق نوعي تكريم و احترام به صاحب قبر بود و رسمي منطقه اي به حساب مي آيد و اندازه قبر در اين مناطق ارتباطي با اندازه بدن دفن شده ندارد. همچنين قابل ذكر است برخلاف نظر شما بقايايي كه از انسان ها در مناطق مختلف يافت مي شود تفاوت فاحشي با قامت كنوني انسان هاي امروزي ندارد و اگر تفاوتي وجود داشته باشد بايد آن ها را در حوزه موجودات انسان نما و نئاندرتال و مانند آن تعريف كرد. پي نوشت: 1. رك : http://fararu.com/fa/news/112992/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86