پیامبران

می خاستم سال حدودیه تولد حضرت آدم را بدانم و در کجا به دنیا آمده؟
محاسبات من با عقل جور در نمی اید چون میگویند حضرت آدم قدی برابر 8 متر را دارا بوده و سال تولدش هم به 9000 ق.م بوده در صورتی که آلان دانشمندان جسدهایی با همان قدمت می یابند ولی نهایتا قد آنها به 3 متر می رسد. یا متراژ قدش اشتباه است یا قدمتش. لطفا اگر ممکن است این موضوع را مشخص کنید.