وعده بهشت به زنان

آیه (های) مورد سوال:
بَشرِ الَّذِینَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصلِحَتِ أَنَّ لهَُمْ جَنَّتٍ تجْرِی مِن تحْتِهَا الأَنْهَرُكلَّمَا رُزِقُوا مِنهَا مِن ثَمَرَهٍ رِّزْقاًقَالُوا هَذَا الَّذِی رُزِقْنَا مِن قَبْلُوَ أُتُوا بِهِ مُتَشبِهاًوَ لَهُمْ فِیهَا أَزْوَجٌ مُّطهَّرَهٌوَ هُمْ فِیهَا خَلِدُونَ‏(25)بقره
كسانیكه ایمان آورده و كارهای صالح كرده‏اند نویدشان ده كه بهشت‏ها در پیش دارند كه جویها در آن روانست و چون میوه‏ای از آن روزیشان شود بگویند این همانست كه قبلا روزی ما شده بود ، و نظیر آن بایشان بدهند ، و در آنجا همسران پاكیزه دارند و خود در آن جاودانند ( 25) .
طرح سوال:
این سوال برای من پیش آمده تکلیف زنهای با ایمان که کارهای صالح انجام داده اند چه مشود. چرا زنان غایبند؟ آیا برای شما این قابل تحمل است؟ نظیر این جمله در چند جای دیگر قرآن آمده است؟ و نسبتش با جاهایی که هردو جنس را به بهشت وعده داده چقدر است؟