اسامي قرآني دختر

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

خواهشمندم اسامي قرآني براي دختر را بصورت كامل برايم ارسال نمائيد

پاسخ: 
پرسش: اسامي قرآني دختر شرح : خواهشمندم اسامي قرآني براي دختر را بصورت كامل برايم ارسال نمائيد پاسخ: پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز. اسم گذاری کاری سلیقه ای است و کلمه هایی به نظر بعض افراد اسم های زیبایی هستند و همان کلمه ها را افراد دیگری برای اسم نمی پسندند. بعضی از واژه ها هم در نظر بعض افراد برای اسم دختر مناسبند و بعضی دیگر همان ها را برای اسم دختر مناسب نمی دانند. از این جهت شمارش کلمه های قرآنی که برای اسم دختر مناسبند ، کاری است دشوار و از طرف دیگر این کار به یک پژوهش گسترده نیاز دارد که از وظیفه این مرکز خارج است. البته افرادی زحمت کشیده و اسامی زیبای قرآنی و روایی برای دختر و پسر جمع آوری کرده و ظاهرا جزوه هایی در این راستا در ثبت احوال وجود دارد. می توانید از ثبت احوال یا کتاب فروشی ها این کتاب ها را بیابید. اگر مراد از اسامی قرآنی ، اسامی مذهبی باشد اسم های زیر خوب است: فاطمه ، مریم ، زهرا ، مرضیه ، راضیه ، مهدیه ، محدَّثه ، هدی ، طاهره ، مطهره ، تقیه ، رضیه ، حانيه ، حنانه ، فائزه ، تكتم ، نجمه ، سبيكه و ... . برای اطلاع بیشتر می توانید به: "حامد آخوند تنگلی ،فرهنگ نام های اسلامی " به آدرس الکترونیکی زیر مراجعه کنید: http://www.erfanabad.org/video/e_book/farhang_namhaye_eslami.pdf