به نام خدا

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام شمابچه شیعه هاکه ادعادارید اهل ادله عقلی آوردن هستید بی زحمت برام ثابت کنید که مهدی موهوم نیست هرچند که ما بدجوری معتقیدیم امام شما موهوم هست وزنده نیست اگه زنده بود که به داد مردم فلسطین وامثال آن می رسید خلاصه آماده یه بحث داغ هستم برای مجاب کردنتون آماده ام اگه حرفی دارید بسم الله
شماشیعیان باسندهای بسیاری ذکرنموده اید که بردن نام امام زمان{محمد)حرام هست خیلی خب قبول .اماچگونه امام حسن عسکری فرزندش رابااین نام نام گذاری نموده اند از این حدیث چند نتیجه می توان گرفت مثلا-ازآنجائی که طبق گفته شما امامان معصومندوفعل حرام انجام نمی دهند پس امام حسن عسکری نمی توانسته اسم امام مهدی رامحمد بگذارد پس یااینکه گذاشته درنتیجه ایشان دیگر معصوم نیستند ویااینکه نه اصلاامام مهدی بدنیا نیامدند که بخواهند نام ایشان رامحمد بگذارند
شماشیعیان خجالت نمی کشید به اولاد نبی این فعل آوردن کتاب جدید رانسبت میدهید اگر بگوئید منظور ازکتاب جدیدقرآنی است که ترتیب سوره هایش به صورت کنونی نیست خب یک سوال سخت ازتون دارم واون اینه اگه یه نفر به شما بگوید کتاب حافظ را می خواهم طوری چاپ کنم که به ترتیب حروف الفبا باشد آیا من می توانم نام این کتاب را بگذارم کتاب جدید حافظ شیرازی
می گویندیکی ازنشانه های باطل بودن یک گروه وفرقه غیر اللهی این است که درآن فرقه اختلاف زیاد است مثلا همین شماها در همه چی اختلاف دارید یه بار می گید امام زمان سال 256 به دنیا اومده یه بارمی گیدسال 255و..و..یه بارمی گید از نسل امام حسن هست یه بارمی گید ازنسل امام حسین رضی اله هست وحتی مسخره ترازون شما می گوید امام زمان جهان راپر ازعدل می کنه تا آنجا که یه زن با امنیت از این شهر به شهر دیگر می رود وگرگ ومیش باهم درآشتی اندو..و..با همه این اوصاف شما پس چگونه می گوئید در این دوران یک پیرزن امامتان رامی کشد!
خلاصه شما یه مهدی جدید ساختید که هم دین جدیدوهم کتاب جدید می آره وتا تونستید شمشیر امام زمان را به همه نشون دادید وگفتید امام زمان 2سوم مردم دنیا رامی کشه
شماگفتید یکی ازراهای اثبات ایشان احادیث برادران اهل سنت هست باشد !!!!!کارشما مثل این هست که مسیحان بگویند از آنجائی که مسلمانان مسیح راقبول دارند پس حضرت مسیح حق هست اما ما مسیح رابنده خدا می دانیم وآنها پسر خدا وشما هم.......
.اما هضم یه سوال سخته واون اینه که شما می گوئید مادر امام زمان درحالی که حامله بودند تا شب تولد امام زمان اصلا آثار حاملگی درایشان دیده نمی شده است یعنی ایشان یک شبه امام زمان رابدنیا آوردندنه 9ماهه

طبق احادیث خود شما حضرت جبرئیل به پیامبر فرموده اند که دیگر به روی زمین نمی آیند آن وقت چگونه می گوید حضرت جبرئیل اولین کسی هست که با امام زمان بیعت می کند

• مگه طبق روایات خودتون کسی امکان ندارد تا قبل از خروج سفیانی امام زمان راروئیت کند خب پس چگونه این همه داستان تشرفات راساخته اید
• مگر شمانمی گوئید امام رضا فرموده اند که امام پدری مهربان هست .خب پس دیگه این حرفها چیست که به امام زمان نسبت داده اید مثلا می گوئید درزمان ایشان توبه دیگر قبول نیست ویااینکه ایشان 2سوم مردم جهان رامی کشد/مسجد النبی و..و..راتخریب می کند ونسبت به عرب خشمگین است راستی شما چرا به امامتان خسرو مجوس می گوئید
• شما می گوئید وجود امام برای حفظ شریعت واجب هست خب عزیزان من قرآنمان راکه سوزاندند.... اسلام وکتاب الله رابه تمسخر نگرفتند آیا کاریکاتورجدش را نکشیدند وآیا...وآیا.......پس اگر هست کی می خواهد از شریعتش دفاع کند امیرالمومنین عمر چون بودند از شریعتشان دفاع کردندیا علی رضی اله چهارمین خلیفه مسلمین چون بودند از حق خودشان دفاع کردند چراکه حق گرفتنی هست نه دادنی ایشان هم اگربودندازدینشان دفاع می کردندچراکه علی رضی اله به خاطریک خلخال به تندی بایارانش برخوردنمودند

• شما می گید امام زمان گفته اند در نماز امام زمان ملت 100با ربایدبگویند که خدایا تنها تورامی پرستم وتنها از تویاری می جویم بعد از پایان نماز باید به سجده بروندو بگویند یا امام زمان کمکم کن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!آخه یعنی چی این نماز چه معنائی داره؟؟؟؟اول درنمازبگیم خدایا تنها ازتو کمک می خواهم بعد طبق آداب همین نمازباید اول از امام زمان کمک بگیریم یعنی امام زمان...استغفرالله

• مگرشما نمی گوئید امامت حتی از حج ونماز و..مهم تر است پس چرا در حالی که فروعاتی همانند نماز وزکات در قرآن آمده اصلا اسمی از امامت نیامده است
• به قول یکی ازرفقا گیرم امام زمان بدنیا آمده باشد حتما یا قبل از به خلافت رسیدن فوت کرده است ویا اینکه توسط نوابش که درزمان غیبت وجود داشتند کشته شده است.{منسب ریاست می دانید که حتی برادر کش هم هست}{چه طور می شود تاریخ رانادیده گرفت که اشخاصی مثل علامه مجلسی برای دفاع از دین کتابی نزدیک به 110جلد بنویسد }امام زمان شمایعنی از علامه مجلسی کمتر است اگر امام زمان از زمان تولدش تاقبل ازغیبت کبری در هر سال بیست تاحدیث می گفت در کل زمان غیبت صغری می شد چند حدیث آیا شما سیصد تاحدیث از امام مهدی دارید نداید چون نبوده اند که بخواهند بگوید
• عالم و فيلسوف بزرگ شما جناب آقاي شهيد مطهري در كتاب سيره اولياصفحه 122بعد از ذكر سياستمدار بودن مختار صريحا مي گويد كه مختار گفت كه محمد حنفيه همان مهدي موعود است كه بااين كار فرقه كيسانيه را به راه انداخت .دركجاي اين فيلم مختار به اين نكته اشاره شده است چرا حقيقت را كتمان مي كنيد چرا بايد اسم دول دول را در اين فيلم چندين بار بشنويم اما از اين واقعه دردناك سخني به ميان نيامده است .شايد هم به ظاهر وزارت ارشاد اسلامي داريد اگه داشتيد كه خب امثال آقاي مهران مديري فيلم مخصوص شبكه هاي ماهواره اي را نمي ساختند \"حتما ببين كه برخي بازيگراش چه قري مي دهند \"بي زحمت يه زنگ به وزارت ارشاد بزنيد واز خواب بيدارشون كنيد \"شاید اسلام شما این چنین است وشايد هم مي خواهيد با اين كار مردم سرگرم باشند تا..........؟؟؟؟؟؟ من درسته سني ام اما مثل شما احساسي نيستم كه بگويم چون در علائم شعيب صالح است كه ريش اش كم پشت هست پس احمدي ن‍ژاد همان شعيب صالح است .اصلا تويه روايات خود شما آمده سيد خراساني جوان است آن وقت علماي شما بالاي منبر مي گويند امام خامنه اي همان سيد خراساني است چرا شما اين همه خرج مي كنيدو سي دي هائي مثل سي دي ظهور نزديك است رامي سازيد بابا اومديم واينائي كه شما بادليل مي گيد يار اصلي امام زمان هستند مر دند اون وقت چي داريد بحتما مي گيد اينا نمرده اند بلكه در كوهاي رضوي سكونت دارند ويه شير سمت راستش هست كه......... آره من احساسي نيستم وبگويم ملك عبدالله پادشاه اردن همان امام مهدي است اما سكوت شما از يك طرف وتبليغات زياد به نفع ملك عبدالله شايد من را متقاعدبكنه كه واقعا ايشان همان امام مهدي هست مي دانم شما فقط اهل ادعا كردن هستيد وبراي هر چيزي يه برهاني آورديداما اينها را مي شود رد كرد مثلا مي گوئيد در هر زمان فقط يك نفر مي تواند پيامبر باشد واز طرفي وجود امام وپيامبر لطف است خيلي خب قبول پس چرا خداوند عادل فقط اين لطف را شامل حال عرب جاهلي كرد ودر حالي كه پيامبر در عربستان بودند پيامبري در اروپا قرار نداد
• در پایان ایمیلم رادر اختیار شما می گدارم تا جوابی اگر دارید بشنوم
E_porsesh@yahoo.com

اضافه کردن دیدگاه جدید

کد امنیتی
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.