تناقض های علمی قرآن!!

با سلام

بنده از قاريان قرآن و خانواده اي قرآني هستم اما چند وقتی است که شبهاتی جدي درباره برخي آيات قرآن برای من بوجود آمده که برخی از آنها عبارتند از:

1) نظام حقوقي زن در قرآن برای زمان ما قابل استفاده نيست(زدن زن -ارث - به غنيمت گرفتن زن شوهر دار غير مسلمان در جنگ! و امکان ازدواج با او! -ازدواج مرد با چند زن که بلعکس امکان پذير نيست(امروزه با ژنتيک والدين بچه حرامزاده نيز قابل شناسايي هستند و از نظر حقوقي مشکلي ايجاد نمي کند از نظر خانواده نيز ميزان طلاق در اثر عدم ارضاء زن در ايران زياد است!) استثناء کردن زن گرفتن پيغمبر الگو از پيروان کاملترين دين!-بي اطلاعي پيغمبري که به معراج رفت و از غيوب خبر داشت از گم شدن عايشه و ازدواج با وي در سن 6 يا 9 سالگي و...

2) تصوير قرآن از آسمان(مثل سقف) و زمين(يک شي مسطح!) مغاير با تصاوير هابل و علوم فضايي است.(خداوند آسمان را بدون ستون برافراشت - با شهاب از ورود جنيان به زمين و آسيب رساندن به انسان جلوگيري مي کند-اگر خطا کنيد تکه اي از آسمان بر سر ايشان خواهد افتاد - ان ا.. یمسک السماوات ان تزولا(چون ستون ندارد کنترل آن با خدا است!) نا همخوانی هفت آسمان با آخرين مدلی که فيزيک دانان و کيهانشناسان با کامپيوتر شبيه سازي کردند(شکل کائنات شبیه قطره و در حال انبساط)-ارضين يا چند زميني با توجه به عدم وجود آثار حيات تا چندين ميليارد سال نوري از زمين و شرايط بد فضا برای حيات و..)ويا ذوالقرنين به سرزميني رسيد که خورشيد در آب سياهي غروب مي کرد!! ويا چند مغرب و مشرق با توجه به انديشه هاي غلط يوناني آن زمان!که در قرآن نيز تکرار شده!

3)مغايرت احکام نجاست و طهارت با علوم پزشکي .نوعي شراب در فرانسه برای درمان سرطان -نوعي گوشت گوساله در ژاپن (کيلويي يک ميليون تومان )که از تولد فقط با شراب و گندم تغذيه مي شود که روی اينترنت تصاوير و منابع وجود دارد. تيمم و احتمال انتقال بيماريهاي عفونی-سل -از خاک به انسان.عدم رابطه طهارت (با کلوخ و سنگ) و يا آب کر(سه وجب .. مگر به ليتر نمي شود بگوييد؟)و ..

4)نحوه جمع آوری قرآن 15 سال پس از پيغمبر توسط عثمان! و جنگهايي که بين مسلمين درباره نحوه قرائت درگرفت و تبديل از خط کوفي بدون نقطه به خط فعلي که برخي آيات را مي توان چند مدل نوشت با معاني مختلف.

به هر حال اگر به دادم نرسيد لب پرتگاهم و با اين سايتهايي که توي اينترنت بر عليه قرآن کار مي کنند شما هيچ کاري نمي کنيد!

اضافه کردن دیدگاه جدید