قرآن در حوزه ها مهجور نیست بلکه اهتمام بیش تری را می طلبد

image: 

گفتگو با سرپرست مرکز فرهنگ و معارف قرآن : حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق یوسفی مقدم با بیان این مطلب افزود: با توجه به تلاش ها و آثار ارجمندی که از گذشتگان به میراث رسیده و همه حوزه های تفسیری و علوم قرآنی را شامل می شود نمی توان ادعا کرد که قرآن و تفسیر در حوزه ها مهجور بوده و یا مهجور می باشد؛ زیرا نه تنها حوزه های علمیه در گذشته و حال، مفسران بزرگ و به نامی را تربیت کرده است، بلکه حتی فقیهان به نامی نیز در عرصه قرآن پژوهی و تفسیر وارد شده و آثار گران سنگ و با ارزشی را به جامعه ایمانی هدیه کرده اند. وی با اشاره به فهرست بلند و بالای تفاسیر و پژوهش های قرآنی گفت: آثاری چون تفسیر گران سنگ و ارزشمند المیزان علامه محمدحسین طباطبایی، تفسیر نمونه آیت الله مکارم و گروه نویسندگان، تفسیر موضوعی آیت الله سبحانی ،تفسیرتسنیم و نیز تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی ، تفسیر موضوعی آیت الله مصباح، احسن الحدیت قریشی ، اطیب البیان طیب، کاشف بی آزار شیرازی ، انوار القرآن داورپناه، تفسیر آسان نجفی، انوار درخشان حسینی همدانی ، مفاهیم قرآن آیت الله سبحانی و پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی ، تفسیر نور قرائتی ، تفسیر راهنما آیت الله هاشمی رفسنجانی و صدها کتاب و مقاله قرآنی و ده ها معجم و تحقیقات پژوهش های قرآنی چون فرهنگ قرآن و دایره المعارف قرآن بیانگر اهتمام حوزه های علمیه به قرآن در دوره معاصر است. سرپرست مرکز فرهنگ گفت: آیت الله گلپایگانی با آن همه مشغله فقهی و مسایل حجت الاسلام والمسلمین یوسفی مقدم آن چه مراد است و قرآن پژوهان بر آن تاکیدمی ورزند این است که این فعالیت ها و تلاش ها با توجه به مقام ومنزلت و جایگاه قرآن در زندگی مردم، هنوز به درجه مطلوبی نرسیده است و تا مطلوب فاصله زیادی است. بنابراین شاید غرض کسانی که سخن از مهجوریت قرآن می کنند همین عدم اهتمام خاص و ویژه است. از این رو بهتر است که در به کار گیری واژگان نسبت به مسایل حوزه و قرآن دقت بیش تری مبذول شود و مطالبی گفته شود که خلاف واقع است. مرجعیت، نه تنها به مسایل قرآن توجه داشته است بلکه بزرگ ترین دارالقرآن را در حوزه علمیه قم در زمان خودشان راه اندازی کردند. حجت الاسلام و المسلمین یوسفی مقدم افزود: آن چه در حال حاضر جامعه بدان نیاز دارد آن است که حوزه های علمیه برای ایجاد فضای فرهنگی قرآنی تلاش و جدیت کنند و قرآن را در همه عرصه های زندگی مردم وارد سازند. کاری دیگری که می بایست از سوی حوزه ها انجام شود کاربردی کردن مفاهیم و معارف قرآن و بهره گیری از آن ها در زندگی روزمره مردم است. این امری است که حوزه ها تاکنون بدان کم ترپرداخته اند. وی گفت: به نظر می رسد که میان مهجوریت و اهتمام به قرآن خلط شده است. آن چه در حوزه می بایست به شکل جریان رخ دهد، اهتمام ویژه و خاص به علوم قرآنی است ؛ زیرا نیازهای جامعه تغییر کرده است و با توجه به شرایط و شبهات روز افزون در جامعه، نیاز است که تا در متن شناسی و نیز روش شناسی گام های بلندتری برداشته شود. حجت الاسلام و المسلمین یوسفی مقدم گفت: در حال حاضر مراکز آموزشی و پژوهشی بسیاری در عرصه قران وارد شده و کار می کنند که مرکز فرهنگ با نزدیک دو دهه فعالیت یکی از این مراکز بزرگی است که به قرآن اهتمام می ورزد و آثار ارزش مندی چون تفسیر راهنما، فرهنگ موضوعی تفاسیر، فرهنگ قرآن و دایره المعارف قرآن کریم را در بیش از ده ها مجلد به جامعه علمی و قرآنی عرضه داشته است. وی گفت: با توجه به متون قوی علمی در حوزه تفسیر و علوم قرآنی که از سوی بزرگان حوزه های علمیه نوشته شده است این نیاز به شدت احساس می شود تا این متون به شکلی برای اقشار مختلف اجتماعی و علمی و سنی بازنویسی شود تا قابل استفاده همگان باشد. بنابراین نهضتی که می بایست رخ دهد این است که این تفاسیر و متون و معارف بلندی قرآنی به شکلی ارایه شود تا قابل استفاده همگان باشد و ما در جامعه برای هر سطح علمی و سنی تفسیری خاص داشته باشیم . وی در پایان گفت: آن چه مراد است و قرآن پژوهان بر آن تاکیدمی ورزند این است که این فعالیت ها و تلاش ها با توجه به مقام ومنزلت و جایگاه قرآن در زندگی مردم، هنوز به درجه مطلوبی نرسیده است و تا مطلوب فاصله زیادی است. بنابراین شاید غرض کسانی که سخن از مهجوریت قرآن می کنند همین عدم اهتمام خاص و ویژه است. از این رو بهتر است که در به کار گیری واژگان نسبت به مسایل حوزه و قرآن دقت بیش تری مبذول شود و مطالبی گفته شود که خلاف واقع است.