انتقال گروه پاسخ به پرسش ها و شبهات قرآنی به مركز ملی پاسخگویی دینی

image: 

طی مراسمی گروه پاسخ به پرسش ها و شبهات قرآنی كه مدت یازده سال بود در مركز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم فعالیت می كرد به مركز ملی پاسخگویی دینی منتقل گردید در این جلسه كه با حضور سرپرست مركز ملی پاسخگویی حجت الاسلام مخدوم و مدیرمركز فرهنگ و معارف قرآن حجت الاسلام یوسفی مقدم و جمعی از محققان و پژوهشگران قرآنی واعضای گروه پاسخ به سئوالات و شبهات قرآنی صورت گرفت نخست حجت الاسلام والمسلمین محمد علی محمدی مدیر سابق این گروه ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها ابراز امیدواری كرد كه مركز ملی بتواند با فراهم آوردن امكانات مناسب از ظرفیت های موجود این گروه بهره گیرد. سپس حجت الاسلام والمسلمین علی مخدوم سرپرست مركز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی طی سخنانی ضمن تقدیر از زحمات اعضای این مركز تصریح كرد: این گروه دارای فعالیتی روشن و سابقهدار است و به علت موفقیت در كار برای ما مورد احترام است و ابراز امیدواری كرد كه با برنامه ریزی بتوان حداكثر استفاده را از این گروه برد.حجت الاسلام والمسلمین یوسفی مقدم رئیس مركز فرهنگ و معارف قرآن در جلسه انتقال گروه پاسخگویی به سئوالات و شبهات دینی و قرآنی مركز فرهنگ و معارف قرآن وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به مركز ملی پاسخ گویی به سئوالات دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: گروه پاسخ به سئوالات و شبهات قرآنی مركز تاكنون زبدهترین كارشناسان قرآنی كشور را در زمینه پاسخگویی به شبهات قرآنی تربیت كرده است. درپایان حجت الاسلام والمسلمین یوسفی مقدمضمن تشكر از زحمات این گروه طی سخنانی هدف از این ادغام كه در پی دستور مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ابلاغ شده است را ایجاد تمركز در كارهای هم عرض و مشابه و پرهیز از موازی كاری عنوان كرد و گفت: اصل این انتقال به علت تجمیع مراكز پاسخگویی دفتر و ایجاد تمركز در كارهای همسو، پسندیده و قابل قبول است و نحوه انتقال نیز باید به گونهای باشد تا مركز ملی به خوبی از ظرفیتهای ایجاد شده این گروه بهره ببرد. وی ضمن تقدیر از زحمات مدیر گروه حجت الاسلام محمدی افزود: گروه پاسخ به پرسشها و شبهات قرآنی مركز فرهنگ و معارف قرآن كارشناسان بسیار زبده و متخصصی تربیت كرده است كه مركز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی به خوبی میتواند از آنان استفاده كند.