عقاید

عقاید ، خداشناسی

مبنای تکلیف الهی

موضوع: 

میزان تکلیف انسان در برابر خداوند بر چه مبنایی است؟ آیا علم و توانایی بشر است یا سن بشر؟ و آیا در برزخ هم تکامل وجود دارد؟ منظور از تکامل علمی با تکامل عملی چیست؟

این سوال از دو جهت قابل طرح است، یکی اینکه منظور از تکلیف، دین باشد، یعنی خداوند با چه ملاکی تکلیف مردم در زمان موسی (علیه السلام) را با زمان عیسی (علیه السلام) و سپس با زمان امروز تفاوت قائل شده است؟ و دیگر این که منظورتان توقع خدا از دینداران در یک زمان واحد باشد، که آیا خداوند امروز از همه مسلمانان تکلیف واحدی طلب می کند یا خیر، میزان چیست؟

زیارت عاشورا و لعن بر پیروان ظلم

موضوع: 

ما در زیارت عاشورا کسانی که به حق حضرت محمد و آل ایشان ظلم کردند و هر کس که از آنها تابعیت کرد را لعن می کنیم، آیا ممکن است به مرحله ای برسیم که خودمان مشمول این لعن بشویم؟ یا منظور از «وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِكَ» افراد خاصی هستند؟