عقاید

عقاید ، خداشناسی

مشکلات حکومت جمهوری اسلامی ایران در برپایی سنت اسلامی را بیان کنید؟

موضوع: 

چرا فقها در اختلاف فتواها طریق استنباط خود را توضیح نداده و آیا در زمان غیبت کبری، اختلاف فتواها مورد تائید امام عصر (عج‌) هست؟

موضوع: 

آیات مورد استدلال شیعه و سنی در مساله ی امامت چیست؟

موضوع: 

چرا باید روز قیامت وجود داشته باشد؟ انسانی که به صورت 100 درصد ساخته خداوند است و هیچ سلول مستقلی ندارد اصلا نمی تواند اختیار داشته باشد؟ نمی تواند رفتاری داشته باشد که خداوند از آن آگاه نباشد. پس وقتی اختیار ندارد چرا باید قیامت و حسابرسی در کار باشد؟

موضوع: 

امتهای دیگر، زندگی کردند و از دنیا رفتند، حتی اصحاب حقیقی رسول الله(صلی الله علیه و آله) هم از دنیا رفته اند، درحالی که حکومت وصی را ندیده و لذت برپایی آن را نچشیده اند. اگر بحث رجعت در دین اسلام باشد، آیا خداوند امتهایی را که اسلام می آورند را دوباره برمیگرداند!؟ اگر برمی گرداند امت هایی که با اسلام آشنا نیستند آیا در برزخ آموزش می بینند؟

موضوع: 

تولد و مرگ ملائکه هم وجود دارد؟ چه موقع و چگونه متولد می شوند؟ جایی خواندم از قطراتی که جبرئیل امین (علیه السلام) از خود می پراند بوجود می آیند! هدف از ولادت و مرگ ملائکه چه چیزی است؟ اگر هدف از مرگ و ولادت ملائکه امتحان آنها نیست، پس چرا خداوند آنها را آفرید؟ برای عبادت؟ مگر خداوند به عبادت ما و ملائکه نیاز دارد؟

موضوع: 

خداوند به منکرانش وعده عذاب سخت داده است، در جایی فرموده موهای پیشانیش را می کشیم، یا ترسی که اغتشاش فکری و روحی را بهمراه دارد و در درون انسان استرس و رنجش خاطر قرار می دهد. لطفا دلیل نوع تنبیهات خداوند را بفرمایید.

موضوع: 

چرا کسی که ختنه نکرده نمازش مقبول هست ولی اگر شخصی ختنه نکرده طوافش مقبول نیست؟! مگر نماز ستون دین نبود؟! راهنمایی بفرمایید.

موضوع: 

آیا در اختیار داشتن فرشتگان، نوعی تناقض هست؟ چرا که از سویی ادعا می شود موجوداتی هستند معصوم و بدون اشتباه و از سوی دیگر ادعا می شود که واجد نوعی اختیار هستند و به همین جهت گاهی عِقاب می شوند و یا اختلاف می کنند؟

موضوع: 

مدت طولانی هست حال روحیم خیلی خراب است، کلی سوال در ذهنم هست، احساس می کنم خدا می خواهد همه را عذاب کند، خدا خیلی بی رحمانه همه را در قرآن تهدید می کند و قدرتش را به رخ می کشد، اگر خدا بخواهد می تواند همه را نابود کند، چه تضمینی وجود دارد که این کار را نکند یا همه را عذاب نکند؟

موضوع: