عقاید

عقاید ، خداشناسی

حضرت عیسی(ع) کجا و چگونه؟

موضوع: 

در قرآن ( آل عمران/ 47) آمده که حضرت عیسی(ع) زنده است و به آسمان ها رفته و امر بر کشندگان او مشتبه شده است.
سوال: این جایی که مسیح رفته با احوالات زمین فرق می کند و یک انسان زمینی چطور می تواند به جایی برود که با بدن او سازگار نیست؟ آیا عیسی در جهان فرشتگان است؟ آیا او می تواند در آنجا زنده بماند؟

چرا روز قیامت؟

موضوع: 

چرا باید روز قیامت وجود داشته باشد؟ انسانی که به صورت 100 درصد ساخته خداوند است و هیچ سلول مستقلی ندارد اصلا نمی تواند اختیار داشته باشد؟ نمی تواند رفتاری داشته باشد که خداوند از آن آگاه نباشد. پس وقتی اختیار ندارد چرا باید قیامت و حسابرسی در کار باشد؟

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه بفرمایید:

رجعت، امت های مسلمان

موضوع: 

امتهای دیگر، زندگی کردند و از دنیا رفتند، حتی اصحاب حقیقی رسول الله(صلی الله علیه و آله) هم از دنیا رفته اند، درحالی که حکومت وصی را ندیده و لذت برپایی آن را نچشیده اند. اگر بحث رجعت در دین اسلام باشد، آیا خداوند امتهایی را که اسلام می آورند را دوباره برمیگرداند!؟ اگر برمی گرداند امت هایی که با اسلام آشنا نیستند آیا در برزخ آموزش می بینند؟

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه بفرمایید:

ولادت و مرگ ملائکه

موضوع: 

تولد و مرگ ملائکه هم وجود دارد؟ چه موقع و چگونه متولد می شوند؟ جایی خواندم از قطراتی که جبرئیل امین (علیه السلام) از خود می پراند بوجود می آیند! هدف از ولادت و مرگ ملائکه چه چیزی است؟ اگر هدف از مرگ و ولادت ملائکه امتحان آنها نیست، پس چرا خداوند آنها را آفرید؟ برای عبادت؟ مگر خداوند به عبادت ما و ملائکه نیاز دارد؟

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم: