عقاید

عقاید ، خداشناسی

آيا در بهشت شهوت وجود دارد؟

موضوع: 

با توجه به اینکه هنگام ظهور امام زمان(عجل الله فرجه)، بیعت هیچ کس به گردن ایشان نیست؛ آیا جمله «مملکت ما مملکت امام زمان(عجل الله فرجه) است» صحیح است؟

موضوع: 

اگر فلسفه حجاب، امنیت زن و تحریک نشدن مرد است که در کشورهای غربی آشکار بودن موها بدون آرایش، کاملا پوشش معمولی بوده و نه امنیت کسی را به خطر می اندازد و نه کسی را تحریک می کند، آیا حجاب در آن سرزمین ها ضرورت دارد؟

موضوع: 

اشعاری از سیمین بهبهانی در رابطه با حقوق زن در برابر حقوق مرد مطرح شده است، پاسخ آن چیست؟ حق حضانت برای تو * درد زایمان برای من نام خانوادگی برای تو * زحمت خانواده برای من سند خانه برای تو * بیگاری خانه برای من چهارعقد برای تو * حسرت عشق برای من هزارصیغه برای تو * حکم سنگ سار برای من هوس برای تو * عفاف برای من این بود آزادی وبرابری حقوق برای زن ومرد؟!

موضوع: 

برای شناخت اسلام و مسلمان شدن از کجا باید شروع کرد؟

موضوع: 

در قرآن ( آل عمران/ 47) آمده که حضرت عیسی(ع) زنده است و به آسمان ها رفته و امر بر کشندگان او مشتبه شده است. سوال: این جایی که مسیح رفته با احوالات زمین فرق می کند و یک انسان زمینی چطور می تواند به جایی برود که با بدن او سازگار نیست؟ آیا عیسی در جهان فرشتگان است؟ آیا او می تواند در آنجا زنده بماند؟

موضوع: 

آیا ایمان ما به خداوند، به طریق علمی و کلاسیک اثبات شده است یا تنها یک باور ذهنی است؟

موضوع: 

آیا مسیر کمال زن و مرد یکسان و برابر قرار داده نشده و با یکدیگر متفاوت است؟!

موضوع: 

انتظار معقول از امام عصر (عجل الله فرجه) در زمان غیبت در چه مواردی است؟

موضوع: 

آیا اهداء عضو در دنیا، با شهادت دادن اعضاء در قیامت منافات دارد؟

موضوع: