عقاید

عقاید ، خداشناسی

آیا این درست است که بگوییم اگر چادرت را برداری همه ی دینت از دست رفته؟ آیا باید نسبت به چادر اینقدر تعصب داشت؟ بنده را در برتر بودن چادر توجیه کنید. و این که آیا می توان از روی تقیه برای تاثیرگذاری روی افکار یک جمع، از چادر دست کشید؟

موضوع: 

در مورد مجازات بنی اسرائیلی ها که گوساله پرستی اختیار کرده بودند خداوند دستور می دهد که همدیگر را به قتل برسانند. این نحوه مجازات عجیب بنظر می رسد؛ لطفا توضیح دهید چرا خداوند چنین مجازاتی را برای آنها مقرر کرد، در صورتی که ظاهرا در جای دیگر قرآن فرموده خدا از گناهشان گذشت؟

موضوع: 

خدا در قرآن فرموده هرگز شرک را نمی بخشد اما گناهان پایین تر از آن را برای هر کسی که بخواهد می بخشد. در حالی که از بعضی می گویند هر گناه و نافرمانی به نوعی شرک به خداست چرا که مثلا کسی که از هوای نفسش پیروی می کند هوای نفس را خدا و معبود خویش قرار داده است. بنابراین آیا خداوند هیچ گناهی را در قیامت نمی آمرزد؟

موضوع: 

در حدیث معروف ثقلین به جانشینان بعد از پیامبر که امامان معصوم باشند کلمه عترت و اهل بیت اطلاق شده ولی کلمه امام اطلاق نشده؛ می خواستم بدانم طبق کدام حدیث به 12 جانشین پیامبر (صلی الله علیه و آله) کلمه امام گفته می شود؟

موضوع: 

من با نظریه آخر استیون هاوکینگ بی خدا شدم و به نظرم ایشان اصلا جهنم نمی روند چون اعتقاد کورکورانه به درد نمی خورد و ایشان با تحقیق، دلیلی بر وجود خدا نیافته است. سوال بنده این است واقعا بعد مرگ چه می شود؟ این حرف های 1400 سال پیش رو تکرار نکنید، چرا که علم ثابت کرده بعد از مرگ حیاتی نیست و انسان ها نیز تکامل یافته از میمون هستند؛ و وقتی برای حیوانات حساب و کتابی نیست برای ما هم نیست. حالا اسلام می گوید اگر معادی نبود شما ضرری نمی کنید، چرا ضرر نمی کنیم در حالی که منکرین معاد بدون محدودیت از زندگی لذت می برند و معتقدین خیر؟

موضوع: 

مگر نباید در برابر مخالفین تقیه کرد و نیز علوم و معارف را از ایشان پنهان داشت تا محتاج گردند و معترف!؟ پس چرا امام صادق(علیه السلام) شاگردان غیر شیعی داشت؟

موضوع: 

چه مواردی لازم است که هر جوان مومنی در مورد نیازهای دنیوی و اخرویش بیاموزد؟ مراحلی که او را از نوجوانی به جوان کامل می رساند و شناختی که باید داشته باشد را بفرمایید.

موضوع: 

برای اینکه اسلام شناس شویم چه باید بکنیم؟

موضوع: 

به نظر میرسد خلود ابدى به معناى بى نهايت بودن با موازين قرآن و عقل و با عدل الهى منافات داشته باشد، از جمله آیه 40 سوره شوری که بر برابرى جزا با گناه تأکید فرموده یا آیه 16 طور که به این مسئله اشاره دارد که تنها نسبت به آنچه انجام داده ايد جز داده مى شويد. با این اوصاف آیا روزی آتش جهنم خاموش می شود؟

موضوع: 

بسیاری از علمای اسلام همچون آیت الله قاضی دارای مقامات والا و حتی کراماتی بوده اند، با توجه به اینکه همه انبیا در یک سطح علم و عصمت قرار نداشتند آیا می توان گفت که چنین علمایی از برخی انبیا گذشته برتری بوده اند؟

موضوع: