عقاید

عقاید ، خداشناسی

همجنس‌بازی و نعمات بهشتی

موضوع: 

سوال:
آیه 17 و 18 سوره واقعه می فرماید: " یطوف علیهم ولدان مخلدن باکواب و اباریق و کاس من معین."
بر گِردشان پسرانی جاودان [ به خدمت] می گردند، با جامها و آبریزها و پیاله [ها] یی از باده ناب روان.
سئوالی که مطرح می شود این است که چه لزومی به حضور پسربچه هایی است که به گرد بهشتیان بگردند و ساقی شوند و بهشتیان از دیدن صورت آنها به وجد آیند؟بهشتیان در این جا با ضمیر مذکر آورده شده ( علیهم )، پس منظور مردان بهشتی است. چگونه مردان بهشتی از جنس موافق لذت می برند؟ این مرا به یاد شاهد بازی های قرون گذشته می اندازد که بخشی از آن در گلستان باب عشق و جوانی آمده است :
... پسر دانست که دل آویخته اوست، و این گرد بلا انگیخته او... ( حکایت 4 )
دانشمندی را دیدم به کسی مبتلا شده و رازش بر ملا افتاده... ( حکایت 9 )
در عنفوان جوانی چنانکه افتد و دانی با شاهدی سری و سرّی داشتم...( حکایت 10 )
... پسری دیدم نحوی به غایت اعتدال و نهایت جمال
در دیوان حافظ نیز از این موارد یافت می شود: ... اگر آن شیرین پسر خونم بریزد...
در دیگر مکتوبات ادبی مانند قابوسنامه نیز شاهد بازی به وفور یافت می شود. عرب جاهلی نیز به شهادت مورخینی که درباره فرهنگ و رسوم آن مردمان به تحقیق پرداخته اند تمایل به شاهد بازی و پسر بازی را در میان اعراب آن روزگار نشان داده اند.
آیا آیات مذکور تحت تاثیر فرهنگ غالب بر شبه جزیره عربستان در آن زمان و برای جلب نظر اعراب به بهشت نازل شده است؟ اگر پاسخ منفی است چه توجیهی !! می توان بر ردّ همجنس گرایی در آیات مذکور اقامه کرد؟ و اگر پاسخ منفی است چگونه می توان افراد بسیاری را که از همجنس گرایی متنفرند و آن را پلید می دانند به این نوع نعمت بهشتی راغب کرد؟ و چگونه می توان دامن قرآن را از این لکه ی پلید مبّرا دانست؟

واقعيتي بنام خرافه

موضوع: 

پرسش :
مرز واقعیات و خرافات را چگونه میتوان تشخیص داد ؟با توجه به اینکه :ابو علی سینا:هر انچه از موضاعات عجیب میشنوید فورا ان را انکار نکنید و تا زمانی که دلیل قطعی بر رد ان ندارید احتمال دهید که درست باشد.

بررسی یک روایت معروف درباره امام زمان (ع)؛ یک شبهه چند پاسخ

موضوع: 

روایات ناظر به مهدی موعود و آخر الزمان از فریقین (شیعه و سنی) متواتر نقل شده است. از جمله این روایات (که با اختلافی اندک در بعضی کلمات آن) بسیار نقل شده، این روایت است:

لا يَذهَبُ الدُّنيَا حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ رَجُلاً مِنْ أهْلِ بَيْتِي (يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَ اسْمُ أبِيهِ اسْمَ أبِي) يَمْلؤُهَا قِسْطاً وَ عَدْلاً كَما مُلِئتْ جَوْراً وَ ظُلْماً) (معجم أحادیث الامام المهدی(ع)، ج1/ص 178)
دنیا به پایان نمی رسد مگر اینکه خداوند مردی از خاندان مرا بر می انگیزاند (که همنام من است و نام پدر او همانند نام پدر من است)، او زمین را پر از عدل و داد می کند همانگونه که از ظلم و جور پر شده است.

دسترسي به قرآن امام علي (ع)

موضوع: 

سؤال:

چرا امامان شیعه، شیعیان را از وجود قرآن امام علی محروم کرده اند؟ چه اشکالی داشت با وجود عدم پذیرش عمومی، این کتاب نیز مانند سایر منابع دینی در دسترس شیعیان باشد؟