عقاید

عقاید ، خداشناسی

پرسش: می گن کسی که شرب خمر می کنه ، تا ۵ نسل روی فرزندانش اثر می ذاره یا کسی که مال حرام بیاره سر سفره ، روی فرزندانش و فرزندان فرزندانش اثر می ذاره و اونا آدم های بدی می شن. یا کسی که حرام زاده است. سوالم اینه که اون بچه چه گناهی کرده که باید از همون ابتدا انسان پستی باشه؟
موضوع: 
دین به ما میگه نگاه یا صحبت به نامحرم حرام است و مجازات داره. دین به ما میگه که گوش دادن به آهنگ هایی که شاد باشن یا صدای زن باشه حرام و مجازات داره. دین میگه اگه تراشیدن ریش حرام است. دین میگه... خب اگه اینطوری باشه همگی با کله به جهنم میریم. میشه یه توضیحی بدین که بفهمم که خیلی از کارای روزمره ما،دین اونا رو انکار کرده.چی کار میشه کرد؟
موضوع: 
جواني بودم اهل آهنگ گوش كردن..ديگه گوش نميدم .........ولي الان كه فكر ميكنم اين دو ماه آهنگ گوش ندادن عادتم شده..شايدم جدي اين ماهها يه عنايت خاصي بهم ميشه..ديگه نميخواهم طرفش برم ولي نميدونم جاش را با چي پركنم ؟مغزم به شنيدنش عادت كرده.وقتي گوش نميدم خلقم تنگ ميشه..كلافه ام..راهنماييم كنيد ..راهي.روشي..كاري.؟؟؟؟
موضوع: 
در سراسر قرآن خلقت آسمانها و زمین مجموعا 6 روز بیان شده است ولی اگر مجموع ایات 9 تا 12 سوره فصلت را جمع بزنیم 8 روز می شود و این بعنوان تناقضی آشکار است .
موضوع: 
;ستاره ثریای نبوت چیست؟ والنجم اذا هوی (1) ما ضل صاحبكم و ما غوی (2) و ما ینطق عن اهوی (3) ان هو الا وحی یوحی (4) علمه شدید القوی(5) قسم به ستاره (ثریای نبوت)چون فرود آید (1) كه صاحب شما (محمد مصطفی) هیچگاه در ضلالت و گراهی نبوده است (2) و هرگز به هوای نفس سخن نمی گوید (3) سخن او غیر از و حی خدا نیست (4) او را جبرائیل همان فرشته بسیار توانا علم آموخته است (5) چنانچه در تفاسیر آمده است ستاره ثریای نبوت نبی مكرم اسلام حضرت محمد (ص) است .
موضوع: 
درباره آیه هفت سوره مباركه آل عمران كه مى فرماید: تأویل آیات متشابه را جز خدا و « الرَّ اسِخُونَ فِى الْعِلْم» نمى دانند، برخى معتقدند بعد از كلمه «اللّه» علامت وقف لازم است و عبارت «الرَّ سِخُونَ فِى الْعِلْم» مربوط به جمله بعدى است. یعنى تأویل قرآن را جز خدا نمى داند. بر این اساس مى گویند: «الرَّ سِخُونَ فِى الْعِلْم» مبتدا و «یَقُولُونَ ءَامَنَّا بِه...» خبر آن است و این خود دلیل دیگرى است كه تاویل متشابهات قرآن مخصوص خداوند است و لذا ما باید مطیع محض خداوند باشیم و به دنبال تأویل متشابهات نرویم. لطفاً پاسخ این شبهه را براى ما روشن سازید.
موضوع: 
آیه 17 و 18 سوره واقعه می فرماید: " یطوف علیهم ولدان مخلدن باکواب و اباریق و کاس من معین." بر گِردشان پسرانی جاودان [ به خدمت] می گردند، با جامها و آبریزها و پیاله [ها] یی از باده ناب روان. سئوالی که مطرح می شود این است که چه لزومی به حضور پسربچه هایی است که به گرد بهشتیان بگردند و ساقی شوند و بهشتیان از دیدن صورت آنها به وجد آیند؟بهشتیان در این جا با ضمیر مذکر آورده شده ( علیهم )، پس منظور مردان بهشتی است. چگونه مردان بهشتی از جنس موافق لذت می برند؟ این مرا به یاد شاهد بازی های قرون گذشته می اندازد که بخشی از آن در گلستان باب عشق و جوانی آمده است : ...
موضوع: 
وقتی دین اسلام ظهور کرد.برده داری را برانداخت.پس چرا پیامبر)ص(و ائمه گرامی اسلام دارای کلفت و کنیز بودند؟
موضوع: 
مرز واقعیات و خرافات را چگونه میتوان تشخیص داد ؟با توجه به اینکه :ابو علی سینا:هر انچه از موضاعات عجیب میشنوید فورا ان را انکار نکنید و تا زمانی که دلیل قطعی بر رد ان ندارید احتمال دهید که درست باشد.
موضوع: 
چگونه می توان روایات جعلی را از غیر جعلی تشخیص داد؟
موضوع: