عقاید

عقاید ، خداشناسی

آیا صفات الهی عین ذات خداوند هستند؟ واحدند یا کثیر؟ کثرت صفات الهی حقیقی است یا اعتباری؟

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

قطعا التفات به مفاهیم علم و قدرت، از درون بینی ما آغاز شده است و چون به سایر موجودات می رسیم، این پرسش را مطرح می کنیم که آیا آنها نیز عالم و قادرند یا نه.

موضوع: 

چند پرسش درباره اوصاف الهی دارم:
الف. آیا تمامی اوصاف خداوند را می توان به ذات خداوند نسبت داد بدون آن که کثرتی در او راه یابد؛ یا این که فقط اوصاف ذاتی را به ذات نسبت می دهیم و اوصاف فعلی را به فعل؟ جایی خواندم که اوصاف فعلیه خدا مثل خالق و رازق و ... اوصاف فعل هستند و مجازا به خدا نسبت می دهیم؟ نظر شما چیست؟
ب. چطور این مطلب را با حدیث «کمال الاخلاص نفی الصفات عنه» توضیح می دهید؟
ج. اوصاف سلبی خداوند را چگونه توضیح میدهید؟ مثل عاجز و جاهل؟
د. نظر شما درباره صفت اراده چه چیزی است؟ آیا از اوصاف ذات هست یا فعل؟

موضوع: 

صفاتی مثل «جاء ربک» را چگونه توضیح می دهید؟ می دانم برخی از کلامی ها به این آیه استناد کردند و تجسم خدا را نتیجه گرفتند. راهکار شما چیست؟

از آن جایی که خداوند متجسم نیست و فاقد رفت و آمد های متعارف انسانی نیست، پس متفکران در تفسیر این آیه و یا آیاتی از این قبیل، سه راهکار ارائه کردند:

موضوع: 

لطف بفرمایید قاعده الواحد را به زبانی ساده توضیح دهید و اینکه آیا از این قاعده نتیجه می شود که خدا فقط یک فعل را در طول آفرینش انجام داده است و پس از آن دیگر قادر به انجام کار دیگری نیست(نعوذ بالله)؟

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

موضوع: 

امیرالمومنین(علیه السلام) در دوران خلافت خویش فرمودند اگر چیزی بر دارایی ایشان افزوده شود خیانت کار خواهند بود، در حالی که ایشان در همه دوران زندگی کار می کردند و قاعدتا پس از مدتی زندگی باید به دارایی هایشان اضافه بشود. توجیه و تفسیر این روایت چگونه می تواند باشد؟

موضوع: 

من در طول سال سوره حج را هر سه روز یکبار خواندم ولی به خانه خدا دعوت نشدم، چرا؟

موضوع: 

در مواقع امر به معروف و نهی از منکر به چه روشی تذکر بدهیم که تأثیر گذار باشد؟ یا حداقل جلوی دیگران موجب بی احترامی به خودمان نشوند؟ آیا استفاده از وصیتنامه شهدا و بیانات ائمه(علیه السلام) در این مسئله کمک کننده است؟

موضوع: 

آیا هر کس به حق، اعدام می شود اهل دوزخ است؟

موضوع: 

خدا از نظر فلاسفه وجودی هست که دارای همه کمالات و عاری از هر گونه عیب و نقص و محدودیت و تاثیر پذیرفتن است. ولی مردم به خدایی اعتقاد دارند که مهربان و دلسوز است و خشمگین می شود و از گناهان بندگانش می گذرد.
حال سوال من این است که از بین این دو توصیف، کدام یک بهتر است؟ آیا می توان بین این دو جمع کرد به طوریکه به کمال مطلق بودن خدا خدشه وارد نشود؟

موضوع: 

چرا خداوند آخرین سنت و کامل ترین دین خود را در وجود پیامبر(صلی الله علیه و آله) که نور اول و آخر بود قرار داد؟

قطعا خداوند که حکمتش بی انتهاست کسی را بی دلیل بر کسی ترجیح نخواهد داد، آنچه که در نگاه او ملاک افضلیت است، قطعا رتبه های معنوی و فضائل وجودی انسان است، همان طور که می فرماید: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ»؛ همانا گرامی ترین شما نزد خدا، با تقواترین شماست.(1)

موضوع: