عقاید

عقاید ، خداشناسی

علم حضوری تا چه حدی در کتب فلسفی سابق ما وجود داشته است؟ آیا این یک نظر جدید است که علم را برای حل مشکلات معرفتی، حضوری می داند یا این که یک نظر قدیمی است؟ به هر حال، تاریخچه ای درباره اصل وجود علم حضوری و کاربردش در فلسفه اسلامی می خواستم.

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

موضوع: 

چه فرقی میان براهین لمی و انی هست که یکی یقینی است و دیگری ظنی؟ مگر قرار نیست برهان، یقینی باشد؟ پس چرا برهان انّی یقینی نیست؟ سوال دیگر این که برهان نظم و برهان امکان لمی هستند یا انی و ...؟ آیا در خداشناسی فقط از برهان انی استفاده می شود؟

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

موضوع: 

نظر ابن سینا درباره علم خدا به موجودات چه چیزی است؟ چه نقدی به آن وارد است؟ مثلا علم بر اساس صورت های معقول، بساطت خدا را حفظ می کند؟

علم خدا به موجودات، به دو صورت قبل از خلقت و بعد از خلقت تقسیم می شود. به نظر ابن سینا، علم خدا به موجودات قبل از خلقت حصولی است اما بعداز خلقت حضوری است. در این راستا، فلاسفه مسلمان نظرات دیگری ارائه کرده اند که بررسی آنها در این نوشتار نمی گنجد. در ادامه، به نقد و بررسی دیدگاه ابن سینا می پردازیم.

موضوع: 

انبیاء قبل از اسلام به چه دینی از دنیا رفته اند؟ آیا آنها بر آیین اسلام بوده اند؟

موضوع: 

آیا درست است که معطی شیء نمی تواند فاقدش باشد؟ این مطلب همان سنخیت است؟ اگر نیست، چه دلیلی برایش دارید؟

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

موضوع: 

منتظر واقعی کیست و جهاد او چگونه است؟

براي منتظران حضرت حجت(عجل الله فرجه) خصوصيات زيادي گفته شده است كه به برخي از مهمترين آن ها اشاره مي شود:
شناخت امام هر عصری از مهمترين نشانه های منتظران است، تا جايی كه شناخت امام زمان به منزله معرفت خداوند متعال دانسته شده است.(1) يعنی شناخت امام، راهی براي رسيدن به خدا است. در برخی روايات نيز وارد شده كسی كه امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است.(2)

موضوع: 

در روایتی داریم: علی بن مهزیار، از امام جواد(علیه السلام) می پرسد که: فضیلت زیارت امام رضا(علیه السلام) بیشتر است یا زیارت امام حسین(علیه السلام)؟
ایشان در پاسخ می فرماید: «زِیارَةُ أبی أفضَلُ، و ذاک أنَّ أبا عَبدِاللّهِ(علیه السلام) یزورُهُ کلُّ النّاسِ، وأبی لا یزورُهُ إلّا الخَواصُّ مِنَ الشّیعَةِ» زیارت پدرم برتر است؛ چون حسین(علیه السلام) را همه مردمان زیارت می کنند، ولی پدرم را جز خواص از شیعه، زیارت نمی کنند.
چرا امام حسین(علیه السلام) که جد امام رضا(علیه السلام) و افضل از اوست زیارت امام رضا(علیه السلام) از او افضل است؟!

موضوع: 

آیا مستجاب نشدن دعا به معنای نبود خدا و پیامبر است؟

موضوع: 

آیا می توان برای مسائلی مانند کشتی گرفتن خدا در تورات، وجه صحیحی پیدا کرد یا این موارد جزو تحریفات این کتب آسمانی است؟

موضوع: 

فلاسفه از سنخیت طرفداری می کنند. نظرشان این است که خدا هر کمالی که مخلوق دارد را داراست وگرنه محال است خداوند چیزی را ایجاد کند که خودش نداشته باشد. این نظر یعنی مشابهت خالق و مخلوق. اما می دانیم که خدا مثل و شبیه ندارد.
آیا واقعا سنخیت بدیهی است؟ آیا نظر درستی است؟ آیا سنخیت برخلاف آیات قرآنی نیست که مشابهت خالق و مخلوق را نفی می کنند؟

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

موضوع: