عقاید

عقاید ، خداشناسی

جنیان در کربلا

موضوع: 

چرا لبیک اجنه در کربلا پذیرفته نشد؟
حضرت سید الشهداء (علیه السلام) امام جن و انس بودند، وقتی فرمود کیست مرا یاری کند وقتی اجنّه خدمت حضرت رسیدند تا ایشان را یاری کنند حضرت یاری ایشان را نپذیرفتند؟

تقسیم وقت هر نماز

موضوع: 

بررسی روایت: «اَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوانُ اللَّهِ وَ آخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ» در منابع روایی فریقین چگونه است؟

در منابع روایی شیعه و سنی خبری در رابطه تقسیم اوقات نمازهای پنج گانه به اول وقت و وسط وقت و آخر وقت وارد شده که محتوای چنین خبری بیانگر آن است که خواندن نماز در ابتدای وقت فریضه موجب کسب رضوان و خوشنودی پروردگار است و خواندن آن در میان وقت با رحمت الهی همراه بوده و خواندن آن در پایان وقت دربردارنده عفو الهی نسبت به نمازگزار است.

خداوند و صفت خالقیت

موضوع: 

آیا خدا می توانست هیچ مخلوقی را خلق نکند و فقط خودش وجود داشته باشد؟

صفات خداوند متعال در يك تقسيم بندي به صفات ذات و صفات فعل تقسيم مي شوند؛
منظور از اوصاف ذاتي خداوند، صفاتي است كه صرف تصور ذات او براي انتزاع اين اوصاف كافي باشد. مانند صفت حيات، اراده و علم.
صفات فعل نيز اوصافي هستند كه براي انتزاع آنها علاوه بر ذات خداوند متعال، نياز به تصور طرف ديگر يعني مخلوقات نيز هستيم، مانند: اوصاف خلق و رزق كه تنها زماني تصور مي شوند كه مخلوقي براي خلق شدن يا رزق دادن وجود داشته باشد.(1)