عقاید

عقاید ، خداشناسی

منظور از موجوداتی که نگهدارنده عرش خداوند هستند چیست و با توجه به بی نیازی مطلق خداوند، چرا خداوند به چنین موجوداتی نیاز دارد؟

موضوع: 

کدام صفت خداوند ریشه و اساس تمام صفات الهی است و بیانگر نیازمندی تمام موجودات به خداوند است؟

موضوع: 

آیا امام عصر (علیه السلام) از امکانات کشورها استفاده می کند؟

موضوع: 

با توجه به ورود برخی روایات ضعیف در کتاب شریف «کافی» در مورد نزول روح بر امام زمان(علیه السلام) در شب قدر، آیا می توان به این امر معتقد شد؟

موضوع: 

چرا خداوند همه مردم را از یک امت قرار نداد؟ بسیاری از اختلافات از همین مورد بروز میکند، آیا خداوند اراده فرمود تا امت ها اختلاف کنند؟

موضوع: 

وقتی میدانیم خدا خود ناظر اعمال تمامی ماست دیگر چه نیازی هست که ملائکه ای از جانب خدا ناظر بر اعمال انسانها باشند؟

موضوع: 

چرا معصومیت امامان ضرورت داشت؟ از طرفی چرا استغفار میکنند برای خودشان؟ آیا بدلیل اینکه شیعیان از وجود خود آنها هستند استغفار میکنند؟

موضوع: 

برهان امکان و وجوب، واجب الوجود را ثابت می کند. اما پرسش این است که آیا این برهان سایر صفات خداوند را نیز ثابت می کند؟ آیا می توان گفت که واجب الوجود همان خدای عالم و قادر و حی و واحد است؟ اگر برهان امکان و وجوب، از اثبات این صفات عاجز است، چه برهانی برای اثبات این صفات داریم؟

موضوع: 

چرا لبیک اجنه در کربلا پذیرفته نشد؟ حضرت سید الشهداء (علیه السلام) امام جن و انس بودند، وقتی فرمود کیست مرا یاری کند وقتی اجنّه خدمت حضرت رسیدند تا ایشان را یاری کنند حضرت یاری ایشان را نپذیرفتند؟

موضوع: 

آیا اهل سنت در انجام غسل، آن را به شکل ترتیبی انجام می دهند؟

موضوع: