نرم افزارها

نرم افزارها

به نام خداوند بخشند مهربان
السَّلاَمُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ خَیْرِ الْبَرِیَّهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الصِّدِّیقَهُ الشَّهِیدَهُ، السَّلاَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْمَظْلُومَهُ الْمَغْصُوبَهُ

سلام بر تو، سلام بر تو ریحانه پیامبر که مظهر نوری و سرچشمه ظهور!
سلام بر تو

بگذار این درهای بسته بسوزند،

 

سلام بر شعبان ، سلام بر ماه رسول خدا
ماه نجات از حیرت و سرگردانی، ماه ختم ناامیدی، ماه بیداری و تعهّد، ماه هدایت
تا نام تو برده می‏شود، چراغ‏های صلوات، در جان لحظه ‏ها فروزان می‏شوند.
ای پیامبر
قرآن، معجزه‏ای است که از دست‏های روشن تو به ما رسید و مرهمی شد بر داغ‏های همه روزه بشریت.