خوف ورجا از دیدگاه قران

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

باعرض سلام.

درباری{خوف ورجا از دیدگاه قران }اگاه فرمائدباعرض سلام.
درباری{خوف ورجا از دیدگاه قران }مارا اگاه فرمائد.

پاسخ: 
<p>پرسش گر گرامي شما مدتي پيش در باره تاثير اعمال بر نظم طبيعت پرسشي را براي اين مركز ارسال كرديد اما به خاطر پاره اي از مشكلات سايت ممكن است شما پاسخ خود را دريافت نكرده باشيد در صورت وجود چنين مشكلي حتما با ما از همين طريق تماس بگيريد ما بي صبرانه منتظر شما هستيم در ضمينه بحث و گفتگو در بخش كانون گفتمان سايت فراهم شده مي توانيد از آن نيز بهره مند شويد</p><p> آدرس آن <a href=http://www.askquran.ir/>www.askquran.ir</a></p>