نام معاویه

image: 
نحوه مرگ معاویه ملعون را بفرمایید.

نحوه مرگ معاویه ملعون را بفرمایید. در ضمن چرا به محض شنیدن نام معاویه، ذهن ما به سمت «معاویة بن ابی سفیان» می رود، با اینکه در تاریخ چندین شخصیت به نام معاویه داریم؟

هر چند در مورد روز مرگ معاویه و به درک واصل شدن این دشمن خدا و دین و اهل بیت(علیهم السلام) اختلافاتی وجود دارد، ولی در این که مرگش در اثر بیماری بوده است، اتفاق نظر وجود دارد.(1)

در مورد بخش دوم سوال شما هم باید عرض کنیم:
برخی اسامی وقتی بدون قید و پیشوند و پسوند بکار می رود، منظور شخصی است که بیشترین شهرت را دارد. ما در تاریخ حتی در بین اصحاب ائمه(علیهم السلام) معاویه زیاد داریم، ولی وقتی نام معاویه بدون هیچ پیشوند یا پسوندی به کار می رود، مراد معاویه فرزند ابوسفیان است و معاویه دوم و معاویه ای که از اصحاب ائمه(علیهم السلام) بوده به ذهن کسی نمی آید.
در محل بحث و عنوان تاپیک هم وقتی معاویه بدون قید و پیشوند و پسوند ذکر شده است، بدون شک ذهن همه به سوی معاویه پسر ابوسفیان می رود.

در علم رجال و در بین راویان احادیث، با نام هایی مواجه می شویم که مشترک بین چندین نفر می باشد؛ از جمله این نام ها نام «ابوبصیر» می باشد. اَبوبَصیر، عنوان مشترکی است برای چند تن از راویان احادیث از جمله به نام‌ های «یحیی بن ابی‌القاسم اسدی»، «لیث بن بَخْتَری مرادی»، «ابوبصیر عبدالله بن محمد اسدی کوفی»، «ابوبصیر یوسف بن حارث» و «ابوبصیر ثقفی».
در بسیاری از روایات امامیه نام «ابوبصیر» بدون افزودن هیچ قیدی، در سلسله اسناد قرار گرفته و تنها با کمک گرفتن از قراین خارجی، ممکن است هویت راوی را حدس زد؛ اما شمار اسانیدی که هویت ابوبصیر در آن ها با قیدی تعیین شده، بسیار اندک است و‌ گاه برخی از این قیود ذکر شده نیز به خودی خود چندان استوار نیست و احتمال می‌ رود ناشی از خلط بوده باشد.
اشتراک عنوان «‌ابوبصیر‌» میان یحیی اسدی و لیث مرادی سبب شده است تا بحث و پژوهش در هویت ابوبصیر در اسانید گوناگون در بین محدثان و رجال شناسان امامی کمابیش از همان سده‌ های نخستین مطرح گردد و تا امروز ادامه یابد. از این رو تفکیک این دو شخصیت هم عصر که هر دو در کوفه ساکن بوده‌ اند، در پاره‌ ای موارد نمی‌ تواند از قطعیت برخوردار باشد.

پی نوشت:
1. دینوری، احمد بن داوود، اخبار الطِّوال، چاپ عبدالمنعم عامر، قاهره، ۱۹۶۰، چاپ افست قم، ۱۳۶۸ش. ص۱۷۲.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: