مسیحیت و شریعت

image: 
در مسیحیت، شریعت و فقه و باید و نباید هست؟ اگر مسیحیت امروزی شریعتی ندارد دلیل آن چیست؟ پولس در این مسئله چه نقشی دارد؟

در مسیحیت، شریعت و فقه و باید و نباید هست؟ اگر مسیحیت امروزی شریعتی ندارد دلیل آن چیست؟ پولس در این مسئله چه نقشی دارد؟

قرائن خود کتاب مقدس، و تفسیری از متون مقدس که با اناجیل هم نوا هماهنگ است، نشان می دهد مسیحیت شریعت داشته و عیسی شریعت خود را تکمیل کننده شریعت موسوی می دانسته است، نه از بین برنده ­ی آن، به عنوان نمونه چنین می فرماید:
«گفته شده که زنا مكن؛ ليكن من به شما مى‏ گويم هر كس به زنى نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا كرده است. پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند قلعش كن و از خود دور انداز؛ زيرا تو را بهتر آن است كه عضوى از اعضايت تباه گردد از آن كه تمام بدنت در جهنم افكنده شود و اگر دست راستت تو را بلغزاند قطعش كن و از خود دور انداز؛ زيرا تو را مفيدتر آن است كه عضوى از اعضاى تو نابود شود از آنكه كل جسدت در دوزخ افكنده شود»(1)

تعالیم اسلامی هم همین دیدگاه را تأیید می کند، اما «پولس: که بیشترین تاثیر را بر مسیحیت امروزی گذارده است، تفسیر جدیدی از الهیات مسیحی را بنیان نهاد كه آن را «شريعت ايمان» نامگذاری کرد، در مقابلِ «شريعت اعمال». بنابر الهیات پولسی، شريعت موسوى، شريعت اعمال بود و شريعت عيسوى شريعت ايمان است كه نجات در آن با اعمال حاصل نمى ‏شود، بلكه به واسطه ايمان ميسر مى ‏گردد.(2)

«پولس» از کسانی بوده است که علی رغم این که بعد از عروج عیسی(علیه السلام) ایمان آورد اما بیشترین تأثیر را بر الهیات مسیحی گذارد تا جایی که او را دومین مؤسس مسیحیت لقب می دهند. عقایدی چون الوهیت و فرزند خدا بودنِ عیسی (علیه‌ السّلام)؛ مصلوب شدن وی به عنوان کفاره گناهان بشر، مانع بودن احکام شریعت موسی (علیه‌ السّلام) از رسیدن یهود به عدالت، کافی بودن ایمان قلبی به عیسی (علیه‌ السّلام) در نیل به کمال و بی نیازی از عمل به تکالیف شرعی، و نفی سنت ختنه، و ازدواج شرعی، نخستین بار از سوی او مطرح شد.(3)

پس از نفی شریعت از سوی «پولس»، از آن جا که یک دین بدون هیچ گونه شریعتی نمی تواند هویت اجتماعی خود را حفظ کند چاره ای از یک سری دستورالعمل ها نبود، لذا در شریعتی که «پولس» بنیان نهاد تنها بر دستورات اخلاقى مانند مهرورزى، انفاق و مانند آن تأكيد شد. به همين دليل، مى ‏توان شريعت جديد را شريعتى صرفا اخلاقى دانست.

علاوه بر احكام اخلاقى، به مرور، مراسم‏ هايى نيز به عنوان مراسم ‏هاى رسمى مسيحيت پذيرفته شد؛ مانند مراسم عشاى ربانى، تعميد، تدهين و... كه اضافه شدن اين‏ گونه اعمال نيز در ايجاد دين متمايز مورد نياز بود. به مرور، نياز به مديريت و رهبرى جامعه مسيحى، موجب ايجاد شوراهاى كليسايى و مقام رهبرى در جامعه مسيحى شد و مقام‏ هايى مانند پاپ، اسقف و... پديد آمد.
بنابراین این که مسیحیت امروزی شریعت به معنای حلال و حرام فقهی را ندارد نشأت گرفته از اولا تحریف، و ثانیا تفسیر نادرست از اناجیل موجود است.(4)

پی نوشت ها:
1. متى: 5/ 27-30.
2. برای اطلاع بیشتر در خصوص شریعت مسیحیت ر.ک: هاشمی، سید علی، شريعت در مسيحيت، مجله معرفت، شماره 158، بهمن 1389.
3. برای اطلاع بیشتر در خصوص تأثیر پولس بر مسیحیت ر.ک: حيدري ابهري، داوود، نقش پولس در شكل گيري آيين مسيحيت، اندشه دینی، شماره 20، پاییز 1385؛ و اترک، حسین، مقاله پولس، دانشنامه موضوعی قرآن کریم.
4. ر.ک: هاشمی، سید علی، شريعت در مسيحيت.

برای مشاهده مطلب در تاپپک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: