زن و مرد از نگاه اسلام

image: 
زن و مرد از نگاه اسلام در حیطه مقام و منزلت و یا در حیطه حقوق، چه تشابه و تمایزاتی دارند؟

زن و مرد از نگاه اسلام در حیطه مقام و منزلت و یا در حیطه حقوق، چه تشابه و تمایزاتی دارند؟

در یک کلام اگر بخواهیم پاسخ را عرض کنیم: در روح و نفس انسانی کاملا زن و مرد به هم شباهت دارند، در حقوق انسانی و شخصی با هم تساوی دارند، و در حقوق اجتماعی و خانواده با هم تفاوت دارند.

توضیح مطلب:
خداوند انسان را که اشرف مخلوقات است از مذکر و مونث آفریده، و روشن است که این اشرفیت متعلق به روح اوست، چرا که جسم انسان برتری ای بر جسم سایر حیوانات ندارد، بنابراین ملاک برتری، روح انسان است، و طبیعتا برتری در میان خود انسان ها نیز نه جنسیت و اقتضائات این بدن جسمانی، بلکه اقتضائات روح و نفس انسان است، هر چه که انسان با تقواتر و انسان تر باشد ارزشمندتر و با کرامت تر است، همانطور که قرآن کریم می فرماید:
«يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُم‏»؛ اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و ملت ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد. بى‏ ترديد گرامى‏ ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست‏.(1)

هم چنین در آن حقوقی که مربوط به نوع انسانی می شود، یعنی بدون توجه به شخصیت حقوقی انسان ها و صرفا متوجه شخصیت حقیقی انسان هاست، اعم از حسن رفتار، لزوم حفظ حرمت و احترام، به رسمیت شناختن مالکیت ها و مصادیقی مانند آن تفاوتی بین حقوق زن و مرد نیست، و زن و مرد در این حقوق برابر هستند.

اما در زندگی اجتماعی که این شخصیت های حقیقی یک بار حقوقی و مسئولیت بر عهده گرفته، و با یک شخصیت حقوقی مطرح میشوند، برخی از این حقوق با یکدیگر تفاوت خواهد کرد، آن هم فقط به خاطر تفاوت مسئولیت هایی که متناسب با توانایی هایی است که خدا در درون انسان قرار داده است، به عنوان مثال زن به خاطر زن بودنش ارث و دیه اش نصف نیست، بلکه به خاطر بار حقوق و وظایفی است که مرد بر عهده دارد، یعنی نگاه اینجا حقوقی است، نه جنسیتی.

پی نوشت:
1. حجرات: 13/49.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: