زن، قوی تر از مرد

image: 
چگونه زن، قوی تر از مرد است؟

چگونه زن، قوی تر از مرد است؟

مقام معظم رهبری (حفظه الله) در بياناتي نحوه تعامل صحيح زن وشوهر را در نظام خانواده و همچنين قدرت مديريت صحيح زن را اين چنين تبيين فرموده اند:
«زن ها بدانند که اگر زني، عقل و هوشمندی به خرج دهد، مرد را اداره خواهد کرد. درست است که مرد از لحاظ هيکل قوی تر است، اما خدای متعال طبيعت زن را طوری آفريد که اگر زن و مرد، طبيعي و سالم باشند و زن عاقل باشد، کسی که در ديگری بيشتر نفوذ دارد، زن است که البته با زرنگی به خرج دادن و رندی کردن و تحکم و زروگويی نمی توان به آن رسيد. بلکه با ملايمت، استقبالِ خوب، خوشرويی، يک مقدار تحمل کردن ـ البته اندکی؛ خيلی هم لازم نيست تحمل کند ـ که خدای متعال در طبيعت زن، اين تحمل را قرار داده است ... زن بايد با شوهر خود اين طور برخورد کند...»(1)
و در بخش ديگری می فرمايند:
«اين آقايان که می بينيد ماشاء الله يال و کوپالي دارند، اين ها همه‌ اش ظاهر است، جسم قوی است، اما از لحاظ پيچيدگی ذهني و در زمينه‌ های احساسی و عاطفی، زن قوی تر از مرد است، قدرت تحملش زياد است، راه ها را بلد است ... طبيعت زن اين است. اغلبِ زن ها، البته ممکن است بعضی از زن ها هم اين طور نباشند؛ غرض اين که خانم ها بهتر می توانند در اين مصافِ دوستانه بر عواملِ سردی، فايق بيايند. با يک مقدار کوتاه آمدن، با يک مقدار خوش اخلاقی کردن، با ابزارهايی که هست اين کار را بکنند. مرد را بکشانند به آن جايی که بايد قرار بگيرد، تا إن شاء الله زندگی شيرين‌ تر شود.»(2)

پی نوشت ها:
1. مطلع عشق، امام خامنه‌ ای، ص 54.
2. همان، ص 83.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: