دینه و سرانجام او

image: 
آیا بر اساس روایت های خاخام های یهودی در تورات، حضرت یعقوب دختری بنام «دینه» داشته که مورد غضب یعقوب قرار گرفت؟

آیا بر اساس روایت های خاخام های یهودی در تورات، حضرت یعقوب دختری بنام «دینه» داشته که مورد غضب یعقوب قرار گرفت؟ در ضمن این که گفته می شود تورات تحریف شده است، چگونه این تحریف رخ داده است؟

بر اساس منابع اسلامی همه فرزندان حضرت یعقوب(علیه السلام) پسر بودند و دختری برای آن حضرت ذکر نشده است. ولی با مراجعه به تورات دو مطلب متناقض در این مورد مشاهده می شود که همین تناقضات از جمله دلایل تحریف شدن تورات می باشد.
بر اساس برخی گزارشات حضرت یعقوب(علیه السلام) دختری بنام «دینه» داشته که حادثه ای برایش رخ می دهد.در تورات این گونه آمده است که:
بر اساس گزارش سفر پیدایش، شخصی به نام «شکیم» که فرزند والی شهر بود با «دینه» دختر یعقوب همبستر گردید. دو برادر «دینه» به نام‌ های «شمعون» و «لاوی» تصمیم گرفتند که انتقام این عمل «شکیم» را بستانند. در این داستان که بیشتر رنگ و بوی افسانه‌ ای دارد، آن‌ ها از در حیله وارد شدند و از تمامی مردان شهر خواستند تا سنت ختنه را به جای آورند. در روز سوم پس از ختنه، که تمامی مردم شهر دچار درد بودند، آن دو به شهر آن ها حمله کرده و تمامی مردان را قتل عام‌ کرده، زنان و کودکانشان را به اسارت گرفتند.
واکنش حضرت یعقوب(علیه السلام) در قبال این جنایت فرزندانش تنها ابراز این جمله بود که: «مرا به اضطراب انداختید، و مرا نزد سکنه این زمین، یعنی کنعانیان و فرزیان مکروه ساختید، و من در شماره قلیلم، همانا بر من جمع شوند و مرا بزنند و من با خانه‌ ام هلاک شوم.»(1)

از طرف دیگر در تورات هنگام معرفی فرزندان حضرت یعقوب(علیه السلام)، دختری برای آن حضرت ذکر نشده است. بر اساس گزارشات تورات همه فرزندان آن حضرت پسر بودند.
به گزارش تورات:
23: یعقوب‌ دوازده‌ پسر داشت‌ كه‌ اسامی‌ آن ها از این‌ قرار است‌: پسران‌ «لیه‌»: «رئوبین‌» (بزرگترین‌ فرزند یعقوب‌)، «شمعون‌»، «لاوی‌»، «یهودا»، «یساكار» و «زبولون‌».
24: پسران‌ «راحیل‌»: «یوسف‌» و «بنیامین‌».
25: پسران‌ «بلهه‌» كنیز «راحیل‌»: «دان‌» و «نفتالی‌».
26: «جاد» و «اشیر» هم‌ از «زلفه‌»، كنیز «لیه‌» بودند. همه‌ پسران‌ «یعقوب‌» در بین‌ النهرین‌ متولد شدند.(2)

وجود این گونه تناقضات از جمله دلایل وجود انحرافات جدی و تحریف گسترده در تورات و انجیل می باشد.

اما در مورد چگونگی ایجاد تحریف در تورات باید گفت:
با نگاهي به نحوه جمع آوری تورات و انجيل، چگونگي تحريف و دستبرد به اين كتاب به روشني مشخص مي ­شود. البته تحريف به اين معني نيست كه هيچ كلمه حقي در اين كتاب وجود نداشته باشد، بلكه به خاطر زياد شدن و كم شدن و در برخي موارد دست نوشته افراد بودن باعث غير معتبر شدن كتاب مقدس گرديده است. در عهد عتيق مي خوانيم كه حضرت موسي(علیه السلام) به «لاويها» وصيت كرد در هر هفت سال، يک بار تورات را به مردم بخوانند و در اين ايام بود كه فلسطينيان به بني اسرائيل حمله كرده و تابوت كه تورات هم همانجا بود را به غارت بردند و در حمله بعدی به اورشليم معبد يهود نيز غارت شد.(3)
در جای ديگر می­ خوانيم: تورات در زمان «يوشيا» توسط «حلقياي كاهن» هنگام تعمير خانه خدا پيدا شد.(4)
اما اين كه «حلقيای كاهن» با توجه به اين كه تورات را تا آن حال نديده بود از كجا تشخيص داد اين همان توراتي است كه خداوند به حضرت موسي(علیه السلام) وحي نموده نامعلوم است.
باز می گويند: تورات بار ديگر از دست يهوديان رفت تا اين كه «عزرای نبی» آن را دو باره نوشت. ولي «آدم كلارك» مفسر كتاب مقدس می گويد: اوراق مورد استناد عزرا پيامبر ناقص بود و او نتوانست اين را تشخيص دهد.(5) بنابراين، خود عزرای نبي هم نه از طريق وحی الهي بلكه با توجه به اوراق به جا مانده تصور كرد كه اين ها توراتند و آن را جمع كرد.
و باز در عهد عتيق مي خوانيم: بعد از حضرت موسي وضع يهود آشفته شد و بزرگانشان به شرک و بت پرستي كشيده شدند و گروهي ادعا كردند كه از سوی همان بتها به پيامبری برگزيده شده اند و حدود 405 نفر مدعي پيامبری از سوی بت بعل شدند.(6)
كشيده شدن بزرگان يهود به بت پرستي و ادعاهای دروغين پيامبری و به غارت رفتن تورات و دو بار گم شدن آن، باعث تحريف تورات شد؛ و از سويي تورات در اختيار همه نبود تا آن را حفظ كنند بلكه طبق باور يهود به دستور موسي به لاويها سپرده شده بود تا در هر هفت سال يكبار به مردم خوانده شود.

پی نوشت ها:
1. پیدایش، باب 34.
2. كتاب پیدایش باب 35 آیات 21 تا 27.
3. كتاب مقدس، عهد عتيق، كتاب اول. سموئيل، ترجمه فاضل خان همداني و…، تهران، اساطير، 1380هـ . ش، باب5و4، ص515.
4. سير تاريخي تورات؛ موسسه در راه حق، تهران، انتشارات، موسسه در راه حق، دوم، بي تا، ص15.
5. همان، به نقل از تفسير آدم كلارك.
6. كتاب مقدس، عهد عتيق، كتاب اول پادشاهان، ب18، ش19، ص281.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: