دیدگاه کیرکگور دانمارکی

image: 
منظور از خردستیز بودن کیرکگور چی هست؟

اینکه یک متکلم همانند کیرکگور دین را خردستیز بداند و در همون حال متکلم باشد، تناقض آمیز نیست؟ منظور از خردستیز بودن کیرکگور چی هست؟ یعنی هم مومن هست هم معتقد به خردستیزی دین؟!

کیرکگور فیلسوف دانمارکی قرن نوزدهم است که نقش بسزائی در شکل گیری تفکر فلسفی قرن بیستم ایفاء نمود. فلسفه کیرکگور دارای عناصر متنوع و به هم مرتبطی است که فهم یکی از آنها در گرو فهم سایر عناصر است. در ادامه، در پی چند مطلب، دیدگاه او درباره ایمان دینی را توضیح می دهیم:

1. در این تفکر فلسفی خاص، فرد انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فرد انسانی دارای ویژگی اگزیستانس است. اگزیستانس به معنی هستی انسان که ویژگی از خود به در آمدن و برون ایستایی دارد. انسان هنگامی از اگزیستانس برخوردار است که استوار برای هدفی می‌کوشد. چنین کسی پیوسته در حال صیرورت و بر ساختن خویش است.(1)

2. از این منظر، آنچه برای انسان اولاً و بالذات اهمیت دارد، نه حقیقت عینی و بیرونی(2)، بلکه حقیقت أنفسی و درونی(3) است؛ یعنی همان چیزی که انسان در ذهن دارد و با شورمندی فراوان بدان متعهد است و بر اساس آن عمل می‌کند و خود را می‌سازد. در اینصورت، «آنچه من حقیقتاً نیاز دارم، ... پیدا کردن اندیشه ای که بتوانم به خاطرش زندگی کنم و بمیرم»(4). وی حقیقت مورد نظر خود، یعنی حقیقت أنفسی و ذهنی و درونی را چنین تعریف می‌کند: «حقیقت عبارت است از یک بی یقینی عینی(5) که در فرآیندِ از آنِ خود کردن پورشورترین سیر باطنی، سخت بدان می چسبیم.»(6)

3. برای دستیابی به حقیقت انفسی و درونی و ذهنی، وجود ادراک(7) یک ضرورت است اما یقینی بودن ادراک لازم نیست(8). وی در این باره می‌نویسد «من قطعا نمی‏توانم منکر شوم که ادراک یک ضرورت است» اما «این ادراک باید وارد زندگی من بشود» تا حقیقت أنفسی و درونی برای من حاصل گردد؛ حقیقتی که برایش زندگی می‌کنم و برایش می‌میرم(9).

4. اما چگونه و بر چه اساس و معیاری، این ادراک وارد زندگی من می‌شود و برای من، حقیقت درونی و أنفسی می‌گردد؟ کیرکگور بر این باور است که هیچ معیار عینی یقینی(حقیقت عینی) برای تضمین حقیقت أنفسی در کار نیست زیرا یا اساسا معیار عینی یقینی در کار نیست و یا اگر هست، در نهایت این من هستم که با وجودی سراسر آزاد و مسئول، باوری را بر می‌گزینم و زندگی خود را بی هیچ تضمینی که فراتر از تصمیم خود من باشد، برمی سازم.
آری، این انتخاب و برگزیدن، در بستر ادراکات و احوالات خاص من شکل می‌گیرد، اما در نهایت، این من هستم که دست به انتخاب گزینه‌ای می‌زنم که با حال و هوای شخصی من سازگارتر است؛ و مطلوب‌ترین صورت این است که احساس کنیم گویی راهی ما را برگزیده است، بس که با أحوال‌مان می‌خواند(10).
کیرکگور بر این باور است که «شور و باریک اندیشی معمولا جمع‌ناپذیرند». یک باور هر قدر نایقینی تر باشد، بیشتر مرا پس می‌زند و در نتیجه، دل‌سپردن و شور و جهش بیشتری می‌طلبد؛ و در نتیجه، در صورت برقرار ساختن این دل‌سپردن، حقیقت أنفسی بیشتری حاصل می‌شود(11).

5. بدین ترتیب، کیرکگور که حقیقت أنفسی را می‌ستاید، از تردید و بی یقینی نیز استقبال می‌کند بلکه بر این باور است که اساساً در مورد حقیقت عینی، نیازی به دلسپردن و دلدادگی(إعمال حقیقت أنفسی) نیست؛ زیرا آنچه که حقیقت أنفسی را لازم می‌دارد، همین بی یقینی عینی است. در واقع، همین بی یقینی عینی است که به من انگیزه می‌دهد که تصمیم بگیرم با دل‌سپردن به آن باور بی یقینی در زندگی، حقیقت آن باور بی یقینی را حضوراً در زندگی دریابم.(12) باور بی یقین، شامل باورهای متنوعی است که یقینی نیستند و احتمال خطا در آنها راه دارد. حتی از عبارات کیرکگور بدست می آید که در حقیقت انفسی، به ادراکی که خردستیز هست نیز متعهد می شود و به آن ایمان می ورزد و آن را اوج حقیقت انفسی تلقی می کند.

6. کیرکگور، ایمان مسیحی را به واسطه خردستیزی در آموزه‌هایش، در اوج حقیقت أنفسی می‌یابد و به همین جهت، آن را تمجید می کند. وی معتقد است که این حقیقت أنفسی(ایمان دینی) برای هر کسی در دسترس است اما به واسطه دشواری فراوان، کمتر کسی به آن می‌پردازد.(13) و همین پیامد (اندک شدن دینداران) است که به نظر کیرکگور، کشیشان را از ترویج این دریافت رادیکال از ایمان دینی بازمی‌دارد چرا که به نظر کیرکگور، کشیشان بیشتر به فکر گرم کردن بازار و دنیای خود هستند تا سعادت ابدی مردمان و به همین جهت کشیشان سعی در معقول نشان دادن ایمان مسیحی می کنند در حالی که به وضوح، ایمان دینی در مسیحیت مبتنی بر تناقض آشکار است. تثلیث و تجسم خدا از مصادیق بارز این تناقض گویی است که کشیشان سعی در رقیق کردن و معقول جلوه دادنش دارند در حالی که حقیقتا یک تناقض غیرقابل حلّ است.(14) اما کیرکگور اصرار دارد این خصیصه متناقض در ایمان مسیحی را تمجید کند

7. در نقد دیدگاه می توان به اشکالات متعددی پرداخت که تفصیل آن در این مقال نمی گنجد. خلاصه آن که می‌توان گفت:

7/1. این دیدگاه مستلزم نوعی نسبیت است؛ یعنی نسبیت در حوزه حقیقت أنفسی و درونی. وی منکر حقیقت عینی نیست و در این حوزه از شکاکیت و نسبیت دفاع نمی کند؛ بلکه در حوزه حقیقت انفسی از نسبیت و تکثر دفاع می کند؛ چرا که معتقد است حقیقت انفسی همان تعهد و دلدادگی به یک انتخاب و گزینش است که لزوما واجد دلیل رضایت بخش نیست بلکه بیشتر نوعی قمار است که هر کسی می تواند متناسب با موقعیت و احوالی که دارد، انتخاب خاصی را پیش بگیرد و بر همان اساس، زندگی خودش را قمار کند.
برای درک این مطلب بهتر است به فرد قماربازی اشاره کرد که بواسطه حدس شماره آخر پلاک ماشین و یا حدس نتیجه بازی فوتبال، قرار است مبلغ زیادی را ببرد یا ببازد. چنین فردی دلیلی به سود مدعایش ندارد بلکه حتی ممکن است دلایلی علیه گزینش او باشد؛ مثلا او برد تیمی را به قمار بگذارد که ضعیفتر از تیم رقیب است و به احتمال زیاد بازنده است. او چنین قماری را انجام می دهد و منتظر عاقبت و نتیجه کار باقی می ماند. حقیقت برای او، آن چیزی است که او برگزیده است؛ یعنی او حقیقت را اینگونه برای خودش می سازد که فلان تیم حتما برنده می شود. این که نهایتا این تیم می برد یا می بازد، همان حقیقت عینی است که در آینده مشخص می شود؛ اما این که من انتخاب می کنم این تیم می برد حقیقتی است که من برای خودم ساخته ام.
در نتیجه، با توجه به این که از سویی، کیرکگور حقیقت أنفسی را همان گزینش‌های جهنده انسانی می‌دانست که متناسب با ادراکات و حال و هوای شخصی فرد(نه توده مردم) است(15)، و از سوی دیگر، انسان‌ها دارای ادراکات و حال و هوای متمایز و گوناگون‌اند و در این زمینه، معیار روان‌شناختی مطلق و فراگیری در کار نیست(16). بنابراین، طبیعی است که حقیقت أنفسی و آن باوری که من برایش زندگی می‌کنم و برایش می‌میرم، در میان انسان‌ها متمایز و متکثر باشد، و هیچ ضرورتی ندارد که آن را به یک انتخاب و حقیقت أنفسی مطلق فروکاست(17). بدین جهت، می توان گفت که این دیدگاه همان قدر که زندگی دینی را می تواند توجیه کند، می تواند زندگی بوالهوسانه و ملحدانه را نیز توجیه نماید؛ یعنی هیچ دلیلی برای ترجیح یکی بر دیگری ارائه نمی کند.

7/2. افزون بر این که برای انتخاب زندگی دینی نیز با انواع متعددی از زندگی دینی روبرو هستیم که انتخاب یکی از آنها محتاج دلیل است. در واقع، بنا بر تبیین کیرکگور از ایمان، هیچ دلیلی برای انتخاب زندگی دین و انتخاب دینی خاص از میان ادیان در دست نیست. این در حالی است که باید ایمان مبتنی بر عقل باشد یعنی عقل دلایلی موجّه برای انتخاب زندگی دینی و انتخاب دینی خاص ارائه بدهد.

7/3 اما چرا کیرکگور به چنین دیدگاهی رهنمون شد؟ ریشه دیدگاه او را باید در تلقی مرسوم از مسیحیت جست. کیرکگور بر این باور بود که طبیعت آدمی به واسطه گناه ازلی هبوط کرده و فاسد شده است. اینک، ما نیازمند حضور خود خدا هستیم که از بلندای ابدیت، خود را به نزد ما فرو آرد.(18) اما خداوند خود را به نحو خودمتناقض، یعنی خدا-انسان بروز داده است. از این رو اصرار بر این که ایمان متوقف بر ادراک یقینی است، مانع از آن می شود که کسی بتواند ایمان بیاورد چرا که مسیحیت مبتنی بر ایده خودمتناقض است.
این در حالی است که اساسا دین اسلام دچار چنین مشکلی نیست بلکه بارها به تعقل و تفکر و تعلم دعوت می کند و ایمان کورکورانه و تقلیدی را مذموم می شمرد. ایمان اسلامی، نه فقط خردستیز نیست بلکه مبتنی بر واقعیت و خرد و عقلانیت است و اساسا بدون تعقل بدست نمی آید. اما ایمان مسیحیت، بر یک آموزه ضروری الکذب مبتنی شده است که عقل آدمی آن را پس می زند. کیرکگور برای توجیه، این آموزه نادرست، به چنین تلاش نافرجامی دست زده است.(19)

پی نوشت ها:
1. کاپلستون، فردریک چارلز، تاریخ فلسفه غرب، ج7، ترجمه داریوش آشوری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1390، ص 307.
2. Objective
3. Subjective
4. Kierkegaard, Soren, Selection from the writings of Kierkegaard, translated by L. M. Hollander, published by The University of Texas, p: 51.
5. تردید نسبت به حقیقت عینی و آفاقی که می بایست یقینی وثابت و مطلق باشد.
6. کاپوتو ، جان، چگونه کیرکگارد بخوانیم، ترجمه صالح نجفی، انتشارات رخ‏داد نو، 1389، ص 76.
7. understanding
8. Kierkegaard, Soren, Selection from the writings of Kierkegaard, translated by L. M. Hollander, published by The University of Texas, p: 51.
9. اندرسون، سوزان لی، فلسفه کیرکگارد، ترجمه دیهیمی، انتشارات طرح نو، 1387، ص 58.
10. همان، ص 93.
11. همان، صص 135-136.
12. همان، 84.
13. همان، ص38.
14. کاپوتو ، جان، چگونه کیرکگارد بخوانیم، ترجمه صالح نجفی، انتشارات رخ‏داد نو، 1389، ص 144.
15. همان، 108.
16. در واقع، حتی اگر معیار عینی نیز در کار باشد، در نهایت، این فرد انسانی است که آن را برمی گزیند و یا وامی‏زند.(اندرسون، سوزان لی، فلسفه کیرکگارد، ترجمه دیهیمی، انتشارات طرح نو، 1387، ص80)
17. این مطلب، از حیث اطلاق و تقیید، نسبی‏انگاری را می فهماند و از حیث وحدت و کثرت، کثرت‏انگاری را.
18. کاپوتو ، جان، چگونه کیرکگارد بخوانیم، ترجمه صالح نجفی، انتشارات رخ‏داد نو، 1389، ص 79.
19. برای مطالعه بیشتر: اکبری، رضا، ایمان گروی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386؛ پترسون، مایکل و..، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی، چاپ ششم، انتشارات طرح نو، 1388.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: