دوستی و ازدواج

image: 
 آیا از نظر شرعی و منطقی کمک به موفقیت برای این ازدواج و شرکت در خواستگاری این شخص جایز است؟

شخصی با یک دختر خانم دوست بود و بعد از مدتی تصمیم گرفتند ازدواج کنند. آیا از نظر شرعی و منطقی کمک به موفقیت برای این ازدواج و شرکت در خواستگاری این شخص جایز است؟ آیا کمک به این مسئله باعث نمی شود که این نوع انتخاب همسر درست شمرده بشود و جوانهای دیگر الگو برداری کنند؟

اگر خانواده هر دو طرف راضي هستند و به جهت مشاوره نيز مشكلي در اين ازدواج وجود ندارد، حضور شما تعيين كننده نيست، بلكه در جهت برگزاری مراسم خواستگاری است. ضمن اين كه اين امر مهم را در نظر داشته باشيد كه اين دو فرد مي خواهند اين ارتباط حرام ـ هر چند خودشان آن را حرام ندانند اما في الواقع حرام است ـ را به يک ارتباط مشروع و حلال تبديل نمايند كه اين ارتباط مشروع مورد تاييد و تاكيد شرع است. مسلما كساني كه شما را به عنوان فردی متدين می شناسند متوجه اين مساله هستند كه حضور و كمک شما به شكل گيری اين ازدواج، كمک به امر مقدس ازدواج و جلوگيری از يک امر حرام است زيرا آن چه شما به پيش آمدنش كمک می كنيد، ازدواج حلال و اتمام يک ارتباط نادرست است كه اين مساله هم از نظر شرع مقبول است.
اما اين كه دختر و پسر قبول ندارند كه ارتباطشان حرام بوده و غير شرعی و از اين بابت هم پشيمان نيستند، اين گناهی است كه بر عهده و گردن خودشان است و تا زمانی كه توبه و استغفار نكنند بر جای خود باقي است.
قرآن كريم در موارد متعددی دوستی با جنس مخالف يا صحبت ها و قرارهای پنهانی با جنس مخالف و صحبت های خارج از محدوده شرعی را نهی نموده است:
«وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما عَرَّضْتُمْ‏ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ في‏ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفا»؛ و در باره آن چه شما به طور سربسته از آنان [در عده وفات] خواستگارى كرده يا [آن را] در دل پوشيده داشته‏ ايد بر شما گناهى نيست‏، خدا مى‏ دانست كه [شما] به زودى به ياد آنان خواهيد افتاد ولى با آنان قول و قرار پنهانى مگذاريد مگر آن كه سخنى پسنديده بگوييد.(1)
«فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ‏ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدان»؛ پس آنان را با اجازه خانواده‏ شان به همسرى [خود] درآوريد و مهرشان را به طور پسنديده به آنان بدهيد [به شرط آن كه] پاكدامن باشند نه زناكار و دوست‏گيران پنهانى نباشند.(2)
اين آيات شريفه، به وضوح ارتباط با جنس مخالف را نهي نموده است، لذا ارتباط فرد مورد نظر با خانمي نامحرم اگر خارج از چارچوب شرع بوده باشد حرام است؛ اما اين مساله مربوط به قبل از خواستگاری می شود و حضور ديگران در مراسم خواستگاری و ازدواج، تاييد فعل حرام قبل از خواستگاری نيست، زيرا حضور اين افراد برای شكل گيری يک امر حلال است.

پی نوشت ها:
1. بقره/ 235.
2. نساء/ 25.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: